Aliter Technologies strieborným partnerom podujatia Jarná ITAPA

  • Konferencie
Opätovne sme partnersky podporili najväčšiu konferenciu v IT sfére na Slovensku
Aliter Technologies strieborným partnerom podujatia Jarná ITAPA

Jarná ITAPA, najväčšie podujatie zamerané na digitalizáciu štátnej správy, sa uskutočnila 28. mája v priestoroch hotela Radison Blu Carlton Bratislava. Účastníci konferencie spoločne diskutovali s prezentujúcimi na témy: digitálna transformácia, kybernetická bezpečnosť, digitálne trendy na Slovensku a v EÚ, eGovernment pre ľudí, digitálna transformácia Slovenska, dátový štát, smart cities a smart mobilita.

Podujatia sa zúčastnilo 250 hostí zo súkromného i verejného sektora a viac ako 9000 účastníkov sledovalo program online. Účastníci sa zhodli na tom, že je potrebné pokračovať v digitalizácii verejného sektora a zároveň zlepšiť informovanosť medzi jednotlivými sektormi. Aliter Technologies podporil organizáciu podujatia ako strieborný partner.