Novinky
21. 5. 2013

Cena pre elektromobilitu – inovatívny čin roka 2012

Projekt elektrickej mobility spoločnosti GreenWay Operator získal cenu inovatívny čin roka 2012 v kategórii inovácia služby.

Cenu projektu udelil minister hospodárstva SR počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Aliter Technolgies, a.s. je partnerom tohto inovatívneho projektu a zároveň tvorcom koncepčného návrhu technickej infraštruktúry vozidiel, nabíjacích staníc a celkovej komunikačnej logiky systému. Celú túto oblasť zároveň realizačne zastrešuje.

Služba umožňuje efektívne využitie elektromobilov pri preprave tovaru. Je poskytovaná prostredníctvom dlhodobého prenájmu týchto elektromobilov. V cene prenájmu má klient zahrnuté, okrem iného, bezplatné používanie staníc na výmenu batérií v týchto elektrovozidlách a spotrebovanú elektrickú energiu.

Súťaž „Inovatívny čin roka” poskytuje už šiesty rok prehľad o slovenských firmách, ktoré so svojimi jedinečnými riešeniami uspeli na trhu. Propaguje zrealizované inovatívne podnikateľské aktivity domácich podnikov i fyzických osôb.