Čo nám hrozí v kybernetickom svete?

  • Novinky
Dvanásty ročník konferencie iDEME v znamení kybernetickej bezpečnosti a práce s dátami.
Čo nám hrozí v kybernetickom svete?

Ako strieborný partner sme opätovne podporili konferenciu iDEME. Tento rok bola zameraná na aplikovanie informačno-komunikačných technológií a na využitie internetu v štátnej správe, v mestách a obciach a v rôznych sektoroch ekonomiky.

Súčasťou iDEME bola diskusia na tému kybernetickej bezpečnosti, v rámci ktorej náš bezpečnostný špecialista Filip Mikuš predstavil prezentáciu na tému odhaľovania kybernetických hrozieb. Zúčastneným prezentoval základné požiadavky a tipy k úspešnému odhaleniu kybernetických hrozieb, medzi ktoré patria: dobre viditeľná sieť; odhalenie rôznych anomálií v správaní používateľov, ktoré môžu byť úmyselné alebo náhodné; detekcia hrozieb v reálnom čase a následná rýchla reakcia na možné incidenty a  uchovávanie záznamov o odhalených anomáliách.