Drony áno, ale bezpečne

  • Novinky
Aliter Technologies partnersky podporil seminár o regulácii bezpilotných lietajúcich zariadení pod záštitou Slovenskej asociácie bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov (UAVAS).
Flying with drones – better safe than sorry

Bezpilotné lietajúce zariadenia vrátane dronov majú bezpochyby širokú škálu použitia, či už v privátnom alebo verejnom využití. A zatiaľ čo je dôležité tieto zariadenia inovovať po technologickej stránke a rozširovať škálu ich využitia, netreba zabúdať, že v sebe nesú isté riziká, napr. v podobe zranenia osôb nesprávnym používaním, obmedzenia letovej dráhy alebo iných spôsobov ohrozenia. A preto je dôležité o dronoch diskutovať, zaviesť vhodný stupeň regulácie a umožniť dialóg medzi zástupcami výrobcov a užívateľov dronov a štátnymi orgánmi stanovujúcimi podmienky regulácie.

Za týmto účelom sa v piatok 23.11. uskutočnil seminár na tému Profesionálna prevádzka bezpilotných zariadení na území SR, ktorý zorganizovala Slovenská asociácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov (UAVAS). Aliter Technologies partnersky podporil seminár a zároveň sa seminára zúčastnili naši kolegovia z divízie špeciálnych systémov, ktorí spolu s ďalšími profesionálmi počas celého dňa diskutovali na tému prevádzky bezpilotných zariadení vrátane bezpilotných zariadení z produktového portfólia Aliter Technologies.