Druhý ročník súťaže DIGITUM

  • CSR
Sociálna oblasť
Po úspešnom prvom ročníku spúšťa spoločnosť Aliter Technologies druhý ročník súťaže DIGITUM.
Druhý ročník súťaže DIGITUM
Projekt DIGITUM spája technológie a umenie, ktorý napomáha rozvoju mladých slovenských umelcov a dáva im priestor verejne odprezentovať svoju digitálnu tvorbu. Do projektu DIGITUM sa tento rok zapojili dve umelecké vysoké školy, a to Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Akadémia umení v Banskej Bystrici.