Press
10. 11. 2022

IoT nás zachráni

Vybavenie nemocníc a zdravotníckych zariadení sa neustále zlepšuje hlavne vďaka technologickému pokroku. Špecializované pracoviská rýchlejšie diagnostikujú vznikajúce zdravotné problémy a liečia komplexnejšie choroby. Čo však robiť v prípade, ak sa nenachádzate v týchto zariadeniach, pretože nemôžete, nechcete alebo v nich nie je dostatočná kapacita, no kvalitnú starostlivosť aj tak potrebujete?

V covidovej dobe sa hlavne seniori, invalidi, imobilní pacienti a chronicky chorí ľudia stiahli domov, vyhýbali sa blízkemu kontaktu a návštevám lekárov, a to vrátane pravidelných prehliadok, ktoré by mohli včas odhaliť a následne monitorovať ich zdravotné problémy.

Ak chceme využiť dostupný potenciál modernej medicíny pre záchranu ľudských životov, musíme sa k ľuďom a ich problémom priblížiť. Jednou z možností je využitie už dostupnej technológie IoT (internet vecí) na pripojenie rôznorodých užitočných zariadení do internetovej siete. To nám umožní merať napríklad teplotu, pulz, tlak, EKG, priebeh hojenia rán či postup choroby, ale aj denné rutiny človeka a odklon od životného štýlu. IoT zariadenia sú schopné zbierať údaje o pacientoch a v reálnom čase ich doručiť tam, kam treba.

IoT umožňuje medicíne prepojiť ohrozené skupiny obyvateľov s relevantnou a včasnou pomocou. Namerané hodnoty z bežného domáceho prostredia pacienta majú navyše často vyššiu výpovednú hodnotu ako tie získané v strese v ambulancii alebo na nemocničnom lôžku. Nie je to len o akútnom riešení náhlych podnetov, dôležité je tiež pravidelné monitorovanie zdravotného stavu a upozorňovanie v prípade dosiahnutia hraničných hodnôt. To je veľkou pridanou hodnotou IoT riešení, ktoré môžu mať ľudia neustále doma, ale aj so sebou na cestách.

V Aliter Technologies, a. s. našu spoločenskú zodpovednosť vnímame citlivo. Aj preto sa popri iných sférach venujeme tiež hľadaniu nových možností využitia IoT produktov prospešných pre zdravotníctvo a návrhu konkrétnych riešení, ktoré prispievajú k záchrane ľudských životov.

Autorom článku je Ján Grujbár, generálny riaditeľ spoločnosti Aliter Technologies, a.s. Svoje dlhoročné manažérske skúsenosti získal počas riadenia množstva unikátnych projektov vo finančnom a IT sektore, a to ako vedúci projektového oddelenia a tiež ako riaditeľ IT divízie (CIO). V Aliter Technologies zastáva od roku 2022 pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti (CEO).

ZDROJ: Forbes