Press
27. 5. 2015

Kedy praskne IT bublina?

Som manažérom technologickej spoločnosti a okrem iného denne riešim aj otázku ľudských zdrojov.

Som manažérom technologickej spoločnosti a okrem iného denne riešim aj otázku ľudských zdrojov. Nedostatok kvalitných ľudí v tomto sektore je chronicky známy. Dopyt po IT produktoch a službách rastie rýchlo, no ponuka profesionálov je obmedzená. To vyvoláva nerovnováhu a následne generuje kandidátov, ktorí sa snažia situáciu využiť.

Trh je zaplavený takzvanými „job hoppermi“, ktorí často striedajú zamestnávateľov, aby si zvýšili osobné ohodnotenie po každej zmene zamestnania. Na druhej strane sú na trhu nekvalifikovaní kandidáti, ktorí nemajú žiadne skúsenosti a často ani správne pracovné návyky. Veľakrát sa stáva, že už počas tréningu nadobudnú takíto zamestnanci presvedčenie o svojej kvalifikácii a začnú si hľadať nové zamestnanie. Do tejto kategórie žiaľ možno zaradiť aj veľký počet absolventov. Vysoké školy v snahe obsadiť jednotlivé odbory a zabezpečiť si tak financovanie z verejných zdrojov lákajú študentov vidinou vysokých zárobkov v IT.  Znižujú latku pre prijímacie pohovory a následné študijné výsledky. Kde teda hľadať východisko?

Z vlastnej skúsenosti viem, že trh má schopnosť podobné situácie korigovať. V rokoch 1999-2000, keď vyvrcholila a následne praskla .com bublina som pracoval na projektoch v dátových centrách v Silicon Valley. Krátko pred prasknutím bubliny už nedokázali technologické spoločnosti platmi motivovať svojich zamestnancov. Odmeňovali ich svojimi akciami alebo opciami a poskytovali najrôznejšie benefity. V tomto období si stačilo prečítať jednu – dve knihy, spraviť nejaký vstupný technologický certifikát a ponuku na lukratívne zamestnanie ste mali takmer istú.

Situácia sa dramaticky začala meniť po prasknutí bubliny. Kvalifikovaní a lojálni zamestnanci síce rozprávkovo nezbohatli, ale dokázali sa aj ďalej uplatňovať v technologických spoločnostiach. Tí nelojálni a nekvalifikovaní sa stratili. Neviem presne čo sa s nimi stalo. Pravdepodobne začali pracovať v zamestnaní, ktoré na nich nekladie také vysoké požiadavky na odbornosť, lojalitu a nasadenie.

Kedy takáto korekcia na našom trhu nastane a čo spôsobí, si nedovolím predpovedať.  Ale kým nastane, budú musieť ešte manažéri IT spoločností pristúpiť na veľa kompromisov a investovať mnoho prostriedkov, času a energie do tréningu svojich zamestnancov. V tejto situácii odporúčam vyberať si kandidátov na základe ich „soft skills“ alebo povahových vlastností. Tie sa totiž nedajú v krátkom čase žiadnym tréningom výrazne zlepšiť.  Aby to nevyznievalo celkom negatívne, na trhu je veľký počet vysoko kvalifikovaných IT odborníkov, ktorých si veľmi vážim a želám im veľa trpezlivosti. Tú totiž celkom určite potrebujú.

Zdroj: http://blogy.hnonline.sk/peter-dostal/kedy-praskne-it-bublina