Novinky
15. 10. 2021

Konferencia KIT v online režime

Aliter Technologies podporil konferenciu o komunikačných a informačných technológiách.

V dňoch 13. – 15. októbra sa mala pôvodne v Tatranských Zruboch konať konferencia KIT 2021 (Communication and Information Technologies). Napokon sa skrz zhoršujúcu pandemickú situáciu uskutočnila online formou.

Aliter Technologies podujatie partnersky podporil a v prvý deň konferencie bezpečnostný konzultant Ákos Haramia odprezentoval online publiku možnosti využitia virtuálneho stožiara – dronu VIMA (Virtual Mast) pri rádiokomunkácii, jeho výhody a scenáre využitia.

Účastníci konferencie sú tradične zastúpení z radov expertov a odbornej verejnosti a stretávajú sa za účelom výmeny informácií a skúseností zameraných na informačno-komunikačné technológie.