Na Jarnej ITAPE 2023

  • Konferencie
Spoločnosť Aliter Technologies nechýbala na konferencii Jarná ITAPA.
Na Jarnej ITAPE 2023

Konferencia je zameraná na digitalizáciu a moderné technológie na Slovensku. Za Aliter Technologies vystúpil v paneli Posun v digitalizácii štátu náš kolega Rudolf Klein, ktorý účastníkom predstavil naše moderné technológie založené na pravidelnom monitoringu a priebežnom vyhodnocovaní životných funkcií u samostatne žijúcich seniorov.

“Pacienti v nemocniciach majú k dispozícii odborníkov a špeciálne prístroje, ktorých úlohou je monitorovať ich zdravotný stav. Čo ale v prípade, keď ľudia nie sú v nemocnici a náhle príde k zhoršeniu ich stavu? Ako zistia, že potrebujú reálnu pomoc? Odpoveďou sú moderné technológie založené na pravidelnom monitoringu a priebežnom vyhodnocovaní životných funkcií.”

ZÁZNAM z konferencie si môžete pozrieť tu: