NATO Charity Bazaar 2023

  • CSR
Sociálna oblasť
Každý rok sa na Veliteľstve NATO v Bruseli organizuje Charitatívny Bazár (NATO Charity Bazaar).
NATO Charity Bazaar 2022
Tento rok sa opäť uskutočnilo charitatívne podujatie NATO Charity Bazaar, ktorého výťažok bude v mesiaci január odovzdaný množstvu medzinárodných a tiež jednému slovenskému projektu podporujúcich ľudí v núdzi. Sme veľmi radi, že sme mohli túto charitatívnu akciu podporiť.