Novinky
22. 12. 2022

Pomoc n. o. Plamienok v roku 2022

Aj v roku 2022 nadväzujeme na tradičnú pomoc pre n. o. Plamienok.

Opäť sme v predvianočnom období spustili finančnú zbierku, ktorej výťažok putoval do n. o. Plamienok. Okrem pokladničky, ktorá bola umiestnená v našich priestoroch, ako aj v priestoroch budovy Trade Center, sme vytvorili aj online zbierku, do ktorej mohla dobrovoľne prispieť široká verejnosť.

Navyše sme v rámci podpory začiatkom decembra spolu s Plamienkom uskutočnili tvorivé dielne v priestoroch Trade Center. V príjemnej vianočnej atmosfére sme využili manuálne zručnosti našich pracovníkov a spolu s ich deťmi sme vyrobili zaujímavé dekorácie na vianočný stromček a zároveň vyzbierali príspevok pre Plamienok.

Nezisková organizácia Plamienok pomáha a poskytuje nevyliečiteľne chorým deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť.

Vďaka vám všetkým sa nám tento rok podarilo pre n. o. Plamienok vyzbierať 685,65  €. Ďakujeme!