Učenie hrou

 • Tip
Ak sa opýtate hociktorého dieťaťa, či sa radšej učí alebo hrá, drvivá väčšina sa prikloní k hraniu namiesto učenia.
Učenie hrou

Hranie spoločenských hier, stavanie stavebníc, pexeso, kartové hry, riešenie hlavolamov – tieto príjemné aktivity, ktorými občas „zabíjame“ čas, nás učia nové zručnosti, trénujú náš mozog, precvičia rýchlu matematiku, či logické uvažovanie. Prečítajte si tipy na hravé cloudové aplikácie od odborníkov z Aliter Technologies. Dozviete sa, ako sa zabavíte s Flashcards alebo, ako si vytvoríte vlastný kvíz na párty.

 

Tinycards

Aplikácia zameraná na výučbu formou Flashcards od spoločnosti Duolingo. Spoločnosť prevádzkuje platformu s online jazykovými kurzami pre viac ako 300 miliónov požívateľov. TinyCards obsahuje jazykové kurzy Duolingo vo forme Flashcards a rozsiahlu databázu užívateľmi vytvorených Flashcards na rôzne témy, napr. história, umenie, matematika a mnoho ďalších. Pri spustení kurzu sú jednotlivé Flashcards najprv zobrazené z oboch strán (t.j. otázka aj správna odpoveď), následne je používateľova znalosť otestovaná prostredníctvom výberu z viacerých možností alebo priamo zadaním odpovede. Používateľ má aj možnosť vytvorenia vlastných Flashcards.

Výhody:

 • Aplikácia vrátane obsahu je dostupná bezplatne.

 • Intuitívne užívateľské prostredie umožňujúce rýchlu tvorbu Flashcards aj zo smartfónu.

 • Rozsiahla databáza užívateľmi vytvorených Flashcards

Nevýhody:

 • Užívateľmi vytvorené Flashcards neobsahujú hodnotenia, tým pádom kvalitu Flashcards je možné zistiť len prácnym testovaním.

 • V porovnaní s konkurenčnými platformami, appka neposkytuje rozšírené funkcionality pri testovaní používateľa (napr. kvíz, priraďovanie a ďalšie).

 • Nízky počet certifikovaných Flashcards, dostupné sú len Duolingo Flashcards zamerané na niektoré cudzie jazyky (španielčina, portugalčina, nemčina a švédčina).

Platforma:

 • Web

 • Android

 • iOS

Cena: Bezplatne

 

Swift Playgrounds

Aplikácia ponúka zábavnú formu učenia programovania. Písaním kódu navigujete postavičku, ktorá musí prekonať rôzne prekážky v bludisku a cestou zbiera drahokamy. Každý nový príkaz v kóde je najprv vysvetlený, a ak si neviete rady, pomôže pomocník. Aplikácia je určená nie len deťom, ale aj dospelým, ktorí s programovaním ešte len začínajú.

Výhody:

 • Zábavná forma učenia.

 • Aplikácia je pekne graficky spracovaná.

 • V texte sú vysvetlivky pojmov.

Nevýhody:

 • Dostupné iba na iOS/ iPad OS.

 • Len v anglickom jazyku.

Platforma:

 • iOS/ iPad OS

Cena: Zadarmo.

 

Kahoot

Aplikácia pre vytváranie vlastných kvízov s vlastnými otázkami, ktoré je možné zdieľať aj online. Aplikáciu je možné využiť okrem vzdelávania aj pri iných udalostiach ako napr. teambuilding alebo oslava, použitím sady vlastných otázok.

Výhody:

 • Možnosť tvorby vlastných kvízov.

 • Použitie v rôznych situáciách od školy po párty.

 • Zadávanie domácich úloh cez aplikáciu čím sa šetrí čas a ľahšie sa vyhodnocuje úspešnosť.

Nevýhody:

 • Kvízová forma nemusí každému vyhovovať (napr. časový limit alebo chýbajúca možnosť vytvorenia manuálnej odpovede)

 • Nie je možné sledovať celkový progres študenta.

Platforma:

 • Web

 • Android

 • iOS

Cena: Základná verzia zadarmo platená s 20 hráčmi od 7.20 EUR mesačne

 

Elevate

Aplikácia je určená na tréning mozgu. Používateľ si formou hier zlepšuje schopnosti v oblastiach ako rozprávanie, čítanie, písanie a matematika.

Výhody:

 • Inovatívne hry, v ktorých si používatelia zlepšujú svoje schopnosti v daných oblastiach.

 • Sledovanie progresu a bodovanie.

 • Zvyšovanie záťaže a postupne sprístupňovanie nových hier.

Nevýhody:

 • Dostupná iba v angličtine.

 • V prípade neplatenej verzie ma používateľ obmedzený počet hier ktoré môže denne hrať.

 • Opakujúce sa hry.

Platforma:

 • iOS

 • Android

Cena: Zadarmo alebo platená verzia za 45.99 EUR ročne

 

Brilliant

Vzdelávacia platforma zameraná na výučbu matematiky, fyziky a IT prostredníctvom riešenia úloh. Platforma vychádza z myšlienky, že k efektívnej výučbe je potrebné najmä praktické využitie, preto úlohy sú vytvorené zábavnou formou a sú vždy zamerané na vyriešenie určitého problému. Používateľ si najprv zvolí kurz z databázy viac ako 50 dostupných kurzov (napr. logika, matematika, AI, fyzika a ďalšie. ). Kurz obsahuje úlohy, ktorých výsledok používateľ zvolí výberom odpovede z viacerých možností. Následne je zobrazený výsledok aj s podrobným vysvetlením postupu výpočtu správneho výsledku.

Výhody:

 • Kvalitné a zábavne spracované úlohy.

 • Vysvetlenia k úlohám sú podrobné a poskytnú študentovi dostatok informácií na pochopenie problému aj v prípade, že úlohu nezvládol.

 • K dispozícii sú aj denné výzvy vo forme úloh, najmä z oblasti matematiky a fyziky.

Nevýhody:

 • Bezplatná verzia obsahuje všetky kurzy, avšak s limitovaným počtom úloh.

 • Platforma je vhodná pre šikovných študentov, ktorí si chcú zlepšiť znalosti. Avšak pre študentov, ktorí majú problémy s predmetmi, môžu byť úlohy náročné.

Platforma:

 • Web

 • Android

 • iOS

Cena:

 • Mesačne 17.49$

 • Ročne 7$

 • Celoživotná licencia 449.99$

 

BrainScape

BrainScape je ďalšia platforma v oblasti učenia formou Flashcards. V porovnaní s konkurenčnými riešeniami je Brainscape vyvinutý na báze kognitívnej techniky zvanej “Opakovanie založené na sebadôvere”. Používateľ odpovedá na jednotlivé Flashcards vo forme ratingu v škále od 1 (nepozná odpoveď) do 5 (perfektná odpoveď). Následne BrainScape algoritmus zvolí frekvenciu opakovania Flashcards podľa zadaného ratingu, čím je nižší, tým častejšie sa Flashcard opakujú. BrainScape deklaruje, že takýmto spôsobom je dvojnásobne vyššia efektivita výučby v porovnaní s klasickými Flashcards.

Výhody:

 • Unikátny algoritmus výučby.

 • Rozsiahla databáza certifikovaných kurzov.

 • Viac ako 1 milión Flashcards, ktoré vytvorila komunita používateľov.

Nevýhody:

 • Bezplatná verzia obsahuje limitované funkcionality a obsah.

 • Chýbajúca slovenská lokalizácia.

Platforma:

 • Web

 • Android

 • iOS

Cena:

 • Mesačne: 9.99$

 • Semester (6 mesiacov): 41.94$

 • Ročne: 59.88$

 • Celoživotná licencia 129.99$

 

Tynker

Online výučba programovania zábavnou formou pre deti od predškolského veku až po stredoškolákov používaná už viac ako 60 mil. deťmi celosvetovo. Pre deti od 4 rokov sú poskytnuté úlohy na vyriešenie logických problémov alebo tvorba vlastných aplikácií prostredníctvom príkazov zadávaných drag & drop. Postupne pribúdajú náročnejšie úlohy a pre študentov stredoškolského veku je už výučba zameraná na základy programovacích jazykov ako JavaScript, Python, HTML, CSS a ďalšie. Pri registrácii je najprv vytvorené konto pre rodiča/učiteľa, ktorý má prístup do prehľadného portálu, cez ktorý môže riadiť prístup detí/študentov a ich vzdelávacieho plánu.

Dávame do pozornosti aj ďalšie aplikácie ako CodaKid a Kodable, zamerané na podobné funkcionality.

Výhody:

 • Viac ako 39 kurzov, v rámci ktorých je vyše 3700 vzdelávacích modulov. Jednoduchšie kurzy zahŕňajú programovanie formou blokových funkcionalít, náročnejšie už obsahujú textové príkazy.

 • K dispozícii sú aj kurzy obsahujúce aktivity zo sveta Minecraft, Star Wars, Barbie a ďalšie. Dostupná je aj integrácia s Minecraft umožňujúca vývoj vlastných modifikácii, ktoré je možné spustiť na privátnom serveri.

 • Jednotlivé kurzy zahŕňajú úvodné video poskytujúce popis konceptu ako aj animáciu výslednej appky.

Nevýhody:

 • Chýbajúca lokalizácia v slovenčine.

 • Aj pri platenej verzií chýbajúca online podpora.

 • Bezplatná verzia neumožňuje testovanie vzdelávacích kurzov.

Platforma: Web, Android, iOS

Cena: Pri individuálnych plánoch je cena 60$ štvrťročne, 120$ ročne a 240$ celoživotná licencia. Pri rodinnom pláne (t.j. do 4 používateľov) je cena 30$ štvrťročne, 180$ ročne a 360$ celoživotná licencia.