Press
28. 2. 2022

V newslettri brazílsko-slovenskej obchodnej komory

Rozhovor s naším CEO Jánom Grujbárom.

Aliter Technologies začínala pred 15. rokmi v bratislavskom paneláku, dnes patrí medzi najúspešnejšie IT firmy, dodáva pre Severoatlantickú alianciu aj štát, otvorila tiež pobočku v Kanade. Na čom stojí úspech spoločnosti a aká bola cesta Aliter Technologies?

Z toho čo som stihol navnímať za rok môjho pôsobenia vo firme by som povedal, že za úspechom stojí hneď niekoľko zásadných faktorov. Tým najkľúčovejším je osoba Petra Dostála, zakladateľa spoločnosti, jeho jasná vízia, neskutočne silný ťah na bránu, odbornosť, ale aj skúsenosti, ktoré si priniesol zo svojho pôsobenia v Kanade. Určite to bola aj schopnosť jeho tímu vyplniť medzeru na trhu a prísť s funkčnými a spoľahlivými riešeniami. A v neposlednom rade je to jeho schopnosť vyberať si do tímu vždy tých správnych ľudí. Málokedy sa stáva, že na jednom metri štvorcovom nájdete taký pretlak odbornosti, skúseností, zanietenosti a lojality, ako je tomu v Aliter Technologies.

Aliter Technologies vo svojich začiatkoch prepájal svet „ITčkárov“ s potrebami armády, a to najmä v oblasti komunikačných systémov, dnes máte v portfóliu cloudové služby, kybernetickú bezpečnosť či vývoj softvéru. Ktorý z týchto pilierov je nosný a kam sa chce spoločnosť uberať?

Áno, firma vyrástla na špeciálnych HW zariadeniach, IKT systémoch a službách pre zákazníkov ako sú silové rezorty a neskôr aj NATO. Aj v ďalších rokoch plánujeme tieto naše systémy rozvíjať a modernizovať. Avšak veľmi skoro sme pochopili, že IT svet smeruje do cloudu a práve to je oblasť, kam aktuálne koncentrujeme veľkú časť nášho úsilia. Preto riešime cloud computing, cloud migration a kybernetickú bezpečnosť, preto si budujeme silné partnerstvá a vzťahy s poskytovateľmi verejných cloudových služieb. V rámci divízie SW tiež aktívne riešime vývojkomplexných agendových systémov klientom na mieru, projekty na senzorické siete, umelú inteligenciu a otvárame témy ako spracovanie veľkých dát a automatizácia.

Minulý rok sa spoločnosti podarilo vyhrať kontrakt pre NATO, aké plány, ciele a výzvy čakajú spoločnosť v roku 2022?

Minulý rok bol pre našu firmu jedinečný nie len z pohľadu významných obchodných úspechov, ako napríklad spomínané uzavretie 30 mil. kontraktu s NATO.

Rok 2021 bol predovšetkým rokom konsolidácií, organizačných zmien a rokom zavádzaní nových procesov s cieľom pripraviť sa na ďalší rast. A práve „rast“ je náš kľúčový cieľ pre najbližšie roky. Rast v počte nového biznisu, nových klientov a trhov. Tak ako v oblasti špeciálnych systémov dnes na Slovensku patríme medzi špičku, je našou ambíciou dostať sa na túto úroveň aj vo zvyšných troch doménach.

Armádne komunikačné systémy, vzducholoď SILWA, cloud či kybernetická bezpečnosť znejú ako zaujímavá náplň práce. Na akých projektoch aktuálne spoločnosť pracuje, čo je vašou vlajkovou loďou?

Našou vlajkovou loďou v oblasti špeciálnych systémov sú zariadenia z rady COMTAG a COMTANET, ktoré vytvárajú komplexný, variabilný a škálovateľný systém pre zabezpečenie komunikácie a výmeny dát medzi miestami velenia a taktickými jednotkami v teréne, aj v tých najextrémnejších podmienkach, využiteľné pre záchranné alebo obranné zložky.

Minulý rok sme rozbehli zaujímavý projekt cloudovej konferencie pod názvom Cloudy a vzhľadom na pozitívny ohlas by sme v tomto projekte chceli pokračovať aj tento a ďalšie roky. Aktívne pracujeme na niekoľkých projektoch z oblasti migrácie systémov z on-premise do cloudu, vybudovania nového Security Operations Center a pod.

V roku 2015 expandovala spoločnosť aj do Kanady, ako sa vám darí a aké máte plány na severoamerickom trhu, budete expandovať aj na ďalšie trhy?

 

Každá expanzia spoločnosti je náročný a dlhodobý projekt. Som rád, že sa nám úspešne podarila práve do takej lokality, akou je Kanada. Je to nový vesmír, nové výzvy, nové požiadavky, nová kultúra, nové očakávania. Aktuálne tu spolupracujeme s viacerými lokálnymi partnerpartnerskými subjektmi na nových obchodných príležitostiach, ale oslovujú nás aj ďalšie zahraničné poločnosti z iných kútov sveta. Veľmi sa tomu tešíme, nakoľko v každom regióne je badateľný rozdielny prístup k nových technológiám a službám, iné procesy a nastavenie ľudí, čo nás núti učiť sa a posúvať dopredu. S expanziou súvisia aj nové akvizície, či kapitálové vstupy. Tu sa nám podarilo získať strategické partnerstvo s Tidal Migrations z Kanady, ktorá sa zameriava na migrácie do cloudových technológií a taktiež Runecast z Veľkej Británie, experta na prediktívne analytiky a monitoring vo virtualizovaných prostrediach.

Nedávno spoločnosť prešla transformáciou vedenia, čo si od novej štruktúry sľubujete? Vy ste predtým pôsobili v bankovom sektore, aký manažérsky prístup budete presadzovať?

Pred transformáciou naša firma fungovala v silne centralistickom modeli riadenia, kedy väčšina kompetencií bola sústredená v roli CEO, čo spôsobovalo veľkú záťaž a vytváralo úzke hrdlo v riadení firmy. Nový model distribuuje zodpovednosti a kompetencie medzi úrovňou dozornej rady, úrovňou predstavenstva a výkonného manažmentu.

Náš bývalý CEO Peter Dostál sa stal predsedom dozornej rady Aliter Technologies, čo mu umožňuje koncentrovať sa na strategické riadenie celej spoločnosti, hľadanie nových trhov, akvizície a na vývoj nových produktov.

V rámci transformácie bolo tiež vymenované nové predstavenstvo, na ktorého čele dnes stojí Ervin Haramia, ktorý vo firme pôsobí takmer od jej založenia a na prelome roka došlo aj k môjmu presunu z pozície COO do role CEO, čím som spolu s ostatnými členmi výkonného manažmentu (CFO, CSO a CTO) prebral zodpovednosť za každodenný chod a plnenie obchodných cieľov firmy.

Čo sa mňa a môjho prístupu týka, verím svojim schopnostiam, ale predovšetkým schopnostiam svojho tímu a dôverujem mu. Preto sa nesnažím za každú cenu rozhodovať o všetkom, ale ľuďom v tíme dávam priestor realizovať sa a rásť.

Pandémia prispela k akcelerácii rozvoja online prostredia, práca z domu, online pracovné porady, konferencie či vyučovanie sa dnes stávajú samozrejmosťou. Akú rolu v tomto zohráva cloud a aký vývoj mu predpovedáte v najbližších desiatich rokoch?

Pandémia potvrdila, že bez cloudu by sme ako spoločenstvo čelili oveľa rozsiahlejším problémom. Vďaka cloudu si veľká časť firiem zachovala biznis kontinuitu a udržala zamestnanosť, vďaka cloudu boli aplikácie a služby dostupné, vďaka cloudu sme tiež ako tak zvládli čipovú krízu a aj vďaka cloudu dnes veda úspešne bojuje s pandémiou COVID-19. Bez cloudu by len málo z tohto bolo možné.

V nasledujúcej dekáde bude prítomnosť a prínos cloudu ešte citeľnejší. A s príchodom 5G sietí sa prenesie aj do takých zariadení, kde aktuálne informačné technológie nie sú. Očakávam úplné vytratenie pamäťových médií a problémov nedostatkom úložného priestoru pre vlastné údaje, zvýšenie bezpečnosti a ochrany údajov. Rastúci dopyt firiem po cloudových riešeniach tiež prinesie ďalší nárast celého portfólia cloudových služieb vrátane automatizácie, strojového učenia a umelej inteligencie.

Aj vďaka cloudu bude IT tak blízko a tak dôležité pre ľudstvo, ako bol oheň pre ľudí v dobe kamennej a dotkne sa tak asi každej oblasti nášho života.

Na cloud ukladajú ľudia bežné rodinné fotky, no firmy aj citlivé pracovné dáta, využívajú ich tiež streamovacie platformy ako Netflix či Spotify. Je cloud bezpečný?

Trúfam si povedať, že pre bežného užívateľa je dnešný cloud dokonca bezpečnejší ako „tradičné“ riešenia. A to nie len z pohľadu prístupu k dátam, kontrole a zabezpečeniu voči prípadnému „odcudzeniu“, ale predovšetkým z pohľadu dostupnosti, keďže cloudové úložiská sú vysoko dostupné, navyše geo-redundantné v niekoľkých lokalitách. Treba mať však na pamäti, že aj ten najbezpečnejší sejf môže zlyhať, ak sa k nemu pristupuje z nezabezpečeného zariadenia, ak je chybne resp. nedostatočne nakonfigurovaný, alebo je v správe nevyškoleného personálu.

Z pohľadu firiem je pri bezpečnosti cloudu potrebné zohľadňovať aj iné aspekty ako napríklad otázku lokalizácie údajov v zahraničných jurisdikciách v kontexte odlišností medzi zákonmi v nich platných, alebo pre senzitívnych klientov či dáta sú v cloude len bezpečne ukladané alebo aj spracovávané a pod. Toto by však bola samostatná téma na samostatný rozhovor.

S rozmachom IKT služieb rastie aj počet hackerských útokov, v Aliter Technologies sa venujete aj kybernetickej bezpečnosti. Aké sú aktuálne trendy v kybernetickej bezpečnosti a prečo by jej vôbec ľudia či firmy mali venovať pozornosť?

Kybernetickú bezpečnosť budú v tomto a nasledujúcich rokoch ovplyvňovať jednak narastajúca zložitosť sietí, infraštruktúry a systémovej architektúry, ale tiež zvyšujúca sa vyspelosť hrozieb, zraniteľnosti v dodávateľskom reťazci, nedostatočný dôraz na bezpečnosť pri inováciách, ako aj neustále narastajúce prepojenie virtuálneho a fyzického sveta. Toto všetko bude prinášať nové zraniteľnosti a s tým spojené výzvy pre bezpečnostných expertov.

Hodnotenia posledných rokov potvrdzujú, že medziročné nárasty v počte kybernetický útokov sa hýbu v stovkách percent. Čiastočne je to spôsobené pretrvávajúcim globálnym nedostatkom bezpečnostných profesionálov, avšak primárnym problémom je slabé povedomie o možných hrozbách na strane koncových užívateľov a nedostatočná odbornosť, resp. skúsenosti firiem využívajúcich nové technológie. Toto tvrdenie potvrdzuje aj fakt, že drvivá väčšina incidentov kybernetickej bezpečnosti je nejakým spôsobom prepojená s ľudskou chybou.

Vo svetle vyššie uvedených faktov nie je správna otázka či bude firma alebo organizácia čeliť kybernetickému útoku, ale kedy sa tak stane. Preto je dôležité investovať čas a zdroje do bezpečnosti už teraz bez ohľadu na veľkosť alebo pôsobnosť organizácie. Dobre nastavené procesy, vyškolený personál a implementácia adekvátnych bezpečnostných technológií budú rozhodovať o tom, či organizácia takýto útok ustojí alebo nie.

Situácia na trhu s IT odborníkmi je dlhodobo komplikovaná, trh práce navyše ovplyvnila aj pandémia. Pociťujete nedostatok špecialistov na trhu, prečo by sa napríklad mladý absolvent – programátor mal zamestnať práve u vás?

Na Slovensku chýbajú desaťtisíce IT špecialistov, nám sa však napriek tomu darí nové pozície obsadzovať. Čo ma však teší oveľa viac je skutočnosť, že novým zamestnancom sa u nás páči, a keď už nastúpia, tak z nášho vlaku príliš
často nevystupujú.

A prečo by sa mali napríklad absolventi zamestnať práve u nás? Keď sme si v rámci prieskumu spokojnosti preverovali, čo našich zamestnancov motivuje pracovať v Aliter Technologies najviac, na prvom mieste suverénne vyhrala odpoveď „ zaujímavá práca“. A to je fakt, robíme unikátne projekty pre výnimočných klientov, využívajúc najmodernejšie trendy a technológie.

Na druhej strane, aj pri aktuálnom nedostatku zamestnancov sa držíme našej cesty zamestnávať tých najlepších odborníkov, dobre ich zaplatiť, ale zároveň im dať väčšiu slobodu a voľnosť v práci a v rozhodovaní.

Ako skúseného manažéra a CEO ste v kariére museli čeliť úspechom, ale aj stresujúcim situáciám. Akú radu by ste dali dnešným mladým ľuďom, ktorí chcú mať úspešnú kariéru a presadiť sa v globálnom svete?

Technológie vrátane cloudu nám umožnili, že dnes je možné dosiahnuť úspech v biznise aj z obývačky vlastného bytu. Moja rada na záver bude trochu netechnologická a proti prúdu dnešného remote & on-line trendu v pracovnom prostredí.

Hľadajte si vzory. Učte sa a nasávajte od ľudí okolo vás. Nie preto, aby ste ich kopírovali, ale aby vás inšpirovali na vašej vlastnej ceste. Lepší a skúsenejší kolega v tvojom tíme nie je konkurencia, ale výhra v lotérii.

ZDROJ: BSCC

V newslettri brazílsko-slovenskej obchodnej komory
Rozhovor s naším CEO Jánom Grujbárom.