Novinky
5/3/2019

V rámci kybernetickej bezpečnosti Slovensku chýba výskum a koordinácia medzi štátnymi orgánmi

29. apríla 2019 zorganizoval Globsec podujatie na tému Rozvoj kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

V prvej časti podujatia boli prezentované výsledky prieskumu Pripravenosť Slovenska na kybernetické hrozby, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a podporou spoločností Aliter Technologies a Microsoft. Druhá časť bola venovaná odbornej panelovej diskusii, na ktorej zástupcovia štátnej správy, akademického sveta, neziskového sektora a biznisu diskutovali o krokoch, ktoré musí Slovensko prijať, aby posilnilo svoju kybernetickú bezpečnosť.

Najväčšie problémy slovenskej kybernetickej bezpečnosti sú nedostatočný výskum a chýbajúca koordinácia medzi štátnymi orgánmi. Na prezentácií výsledkov prieskumu kybernetickej pripravenosti Slovenska to uviedla expertka na kybernetickú bezpečnosť Melissa Hathaway, niekdajšia poradkyňa pre kybernetickú bezpečnosť Georga H. Busha aj Baracka Obamu. Kybernetická bezpečnosť na Slovensku má, podľa jej názoru, problém najmä v chýbajúcej spolupráci medzi Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Národným bezpečnostným úradom, ako aj nedostatkom kvalifikovaných odborníkov pre danú oblasť.

Mohlo by vás zaujať

Aliter Technologies partnerom SecTec Security Day 2018
March 16, 2018
Aliter Technologies partnerom SecTec Security Day ...

Konferencia SecTec Security Day 2018 opätovne prináša prehľad o aktuálnych hrozbách vo svete IT s radami a ukážkami z praxe IT bezpečnosti. Najväčš...

Aliter Technologies sa opätovne stala partnerom konferencie Spoločne o bezpečnosti a obrane
April 13, 2018
Aliter Technologies sa opätovne stala partnerom ko...

Spoločne o bezpečnosti a obrane organizovanej pod taktovkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI).

Na AFCEA workshope venovanom bezpečnosti
May 25, 2021
Na AFCEA workshope venovanom bezpečnosti

Prvý event tohto roku v znamení bezpečnosti.

Aliter Technologies partnerom konferencie Spoločne o bezpečnosti a obrane
April 15, 2019
Aliter Technologies partnerom konferencie Spoločne...

Inovácie v obrannom priemysle a akým hrozbám čelíme z pohľadu Aliter Technologies na podujatí o bezpečnostnej a obrannej situácii na Slovensku.

...