Press
4. 10. 2021

Zálohovanie dát je nutnosť, malo by sa diať automaticky a pravidelne

Zálohovanie dát poskytuje pomoc napríklad pri zlyhaní či poškodení disku alebo bezpečnostných incidentoch.

Hoci percento používateľov, ktorí zálohujú svoje dáta, sa podľa experta zvyšuje, mnohí si nezálohujú údaje dostatočne často. Údaje si ukladajú raz za rok alebo v ešte väčšom intervale. „Časový úsek pri ročnom zálohovaní dát je taký významný, že v prípade potreby obnovy dát je takáto záloha väčšinou nepoužiteľná,“ upozornil Suchý.

Zálohovanie dát poskytuje pomoc napríklad pri zlyhaní či poškodení disku alebo bezpečnostných incidentoch. Užitočné môže byť aj pri prírodných katastrofách, ako sú silné búrky, povodne či veterné smršte. V týchto prípadoch považuje Suchý za optimálne riešenie cloudové online úložisko. Dáta na úložnom zariadení, napríklad externom disku, môžu zachrániť údaje z kradnutého či strateného mobilu alebo počítača. Zmysel zálohovania sa ukazuje aj pri náhodne zmazaných dátach.