Poradenstvo

Využite našu mnohoročnú expertízu v oblastiach IT bezpečnosti, vývoja produktov spĺňajúcich normy MIL-STD, architektúry IKT a infraštruktúry, vývoja softvéru alebo tvorby bezpečných cloudových riešení na mieru. Pomôžeme vám zrealizovať váš projekt rýchlo, efektívne a v súlade s najvyššími štandardmi.

Priemyselná bezpečnosť

Poskytujeme bezpečnostné poradenstvo v rámci vypracovania žiadostí a potrebných podkladových materiálov na vydanie potvrdení o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa v súlade s platnou legislatívou SR.

IT bezpečnosť

Zanalyzujeme vaše IT prostredie, identifikujeme potenciálne hrozby a navrhneme riešenie, vďaka ktorému získate istotu, že máte všetko v rámci kybernetickej bezpečnosti plne pod kontrolou. Podľa potreby vypracujeme návrh bezpečnej architektúry a stratégií, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými normami ako ISO 27000, NIST, ZoKB a pod.

GDPR poradenstvo

Pracujete s osobnými údajmi svojich klientov, zamestnancov či dodávateľov? Buďte si istí, že spĺňate všetky požiadavky nariadenia GDPR. Urobíme pre vás analýzu pripravenosti, pomôžeme s nastavením systému riadenia osobných údajov, pripravíme potrebnú dokumentáciu alebo pomôžeme so školením zodpovedných zamestnancov.

Computer Security Incident Response Team

Náš špeciálny tím expertov je pripravený na riešenie bezpečnostných kybernetických  incidentov. Pomôžeme vám odhaliť a znížiť riziko konfiguračných chýb, kybernetických útokov alebo úniku informácií. Okrem toho sa postaráme o čo najskoršiu obnovu činnosti vašich systémov a súvisiacich informačných a komunikačných prostriedkov.

Spracovanie strategických dokumentov

Poskytujeme služby spracovania technických analýz, štúdií, návrhov riešení a architektúr, ako aj bezpečnostných projektov pre oblasť komunikačných systémov ozbrojených síl. Naše služby sú v tejto oblasti orientované na operačnú a taktickú úroveň velenia a riadenia a predovšetkým na poľné prostredie.

Vzdelanie, ako aj dlhoročné skúsenosti získané z pôsobenia v medzinárodných bezpečnostných organizáciách a vojenských operáciách garantujú našim zákazníkom riešenia podľa požiadaviek NATO a EÚ.