Projektový manažment

Chcete si byť istí, že váš projekt bude dokončený na čas, v dostatočnej kvalite a pritom dodrží stanovené náklady? Kvalitný projektový manažment postavený na rigoróznej metodológii a správnych postupoch vám to pomôže dosiahnuť.

Náš tím má skúsenosti s riadením projektov na medzinárodnej úrovni. Sme certifikovaní v metodike PRINCE2, ktorá je svetovo uznávaná a dáva dôraz na organizáciu a kontrolu.

Ako vám projektový manažment pomôže?

  • Nastavenie procesov: vytvoríme a zdokumentujeme efektívne procesy, ušité na mieru vašim potrebám a prispôsobené vášmu projektu
  • Rizikový manažment: identifikujeme možné riziká v projekte, vyhodnotíme ich závažnosť a pripravíme protokoly na ich zvládnutie
  • Kontrola a monitorovanie: vďaka nástrojom na monitorovanie a vopred dohodnutým míľnikom budeme sledovať postup a efektívnosť projektu
  • Komunikácia a reporting: pravidelné aktualizácie a transparentná komunikácia medzi všetkými zainteresovanými stranami
  • Záverečná fáza a vyhodnotenie projektu: finálna kontrola kvality výstupov, vyhodnotenie naplnenia cieľov projektu a odovzdanie poznatkov pre budúce projekty


Prečo sa spoľahnúť na PRINCE2?

Metodika Projects in Controlled Environments je systém riadenia projektov overený stovkami spoločností po celom svete.

Využívame ho, pretože poskytuje projektom tieto dôležité výhody:

  • Je uznávaný a používaný organizáciami po celom svete, čo uľahčuje kooperáciu a zvyšuje efektivitu pri veľkých projektoch, v ktorých je zapojených veľa dodávateľov, spoločností alebo záujmových strán.
  • Je flexibilný a aplikovateľný na projekty v akejkoľvek oblasti a rôznej veľkosti.
  • Je pripravený a počíta s neustálymi zmenami. Ak sa projekt dostane do ťažkostí alebo vonkajšie vplyvy bránia jeho postupu, metodológia PRINCE2 poskytuje štruktúru pre učenie sa za pochodu a dynamickú úpravu plánov.