Press
17. 5. 2024

Cloud computing tiahne aktuálne do boja. A to doslova

Súčasnú bezpečnostnú situáciu vo svete sprevádza rýchly nástup moderných technológií do všetkých armádnych štruktúr. Jednou z týchto technológií je aj nasaditeľný cloud computing.

Technologické inovácie v obrannom sektore

V minulosti sme boli svedkami toho, že mnohé technologické inovácie, ktoré dnes považujeme za bežné, sa začali vyvíjať v obrannom a vo vesmírnom priemysle a až neskôr sa transformovali na civilné využitie. Napríklad internet, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života, vznikal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ako projekt financovaný agentúrou amerického ministerstva obrany. Studená vojna výrazne stimulovala výskum a vývoj vojenských technológií v danom období, a tak mnohé inovácie vznikali práve na armádne účely a až neskôr našli uplatnenie aj v civilnom sektore.

Keď sa v súčasnosti pozrieme do sveta informačných technológií, vidíme opačný obraz – inovácie nachádzame prevažne v komerčnom sektore.  Mnohí odborníci uvádzajú, že trvá približne tridsať rokov, kým sa nová technológia stane dostatočne vyspelou a vyvinutou na to, aby ju bolo možné využiť na obranné účely. A práve k tomuto časovému míľniku sa dnes priblížili cloudové technológie, ktoré sa v komerčnom svete začali masívnejšie uplatňovať zhruba pred dekádou.

Cloud computing na bojisku

Na modernom bojisku sa generuje čoraz väčšie množstvo dát. Prieskumné drony sú vybavené výkonnými kamerami, satelity vyhotovujú detailné snímky územia, radary nepretržite monitorujú vzdušný priestor a všetky tieto dáta je potrebné v čo najkratšom čase spracovať a relevantné informácie poskytnúť veleniu, aby bolo možné robiť rýchle a kvalitné rozhodnutia. Disponovať technológiou, ktorá dokáže ukladať dáta, spracovať ich a zdieľať v reálnom čase, je dnes nevyhnutnosťou.

V bežnom svete toto všetko dokáže cloud computing. Vojenské prostredie však kladie obrovský dôraz na bezpečnosť, spoľahlivosť a odolnosť v náročných podmienkach. A pridáva navyše ešte jednu vlastnosť – schopnosť fungovať aj bez akéhokoľvek spojenia so svetom. No a samozrejmosťou sú aj požiadavky špecifické pre prostredie moderného bojiska ako napríklad vysoká mobilita, budovanie distribuovaných miest velenia, ktoré nie sú koncentrované na malej ploche a nízke elektromagnetické vyžarovanie zariadení, ktoré by mohol zachytiť nepriateľ.

Kombináciou týchto potrieb vznikajú požiadavky na unikátne riešenia využívajúce cloud a edge computing spolu s odolným hardvérom. Na ilustráciu využitia cloud computingu v armáde si môžeme predstaviť nasledovný scenár modernej vojenskej operácie, kde sú využité cloudové technológie v podobe takzvaného taktického cloudu.

V prvej fáze, teda vo fáze prípravy a plánovania, sú známe operačné požiadavky, ktorým sa musia prispôsobiť nasaditeľné informačné systémy. Pre jednoduchú predstavu je to obdobné, ako keby ste plánovali IT systémy pri zariaďovaní novej malej firmy. Okrem softvéru a aplikácií potrebujete servery, kabeláž, pripojenie na internet, routery a switche. Na vojenské účely však musí byť všetok takýto hardvér vysokoodolný a prenosný.  Aj v tých najťažších podmienkach je jeho úlohou zabezpečiť potrebný výpočtový výkon na prevádzku aplikácií, ktoré budú vojaci využívať priamo v teréne počas plánovanej vojenskej operácie. V tejto fáze klasicky pripravujú IT špecialisti spomínané zariadenia tak, aby na nich boli nainštalované všetky aplikácie pre potreby danej operácie. No v dobe cloudu môže byť tento proces výrazne jednoduchší a automatizovaný. Namiesto manuálneho inštalovania a konfigurovania každého zariadenia vyberie používateľ z cloudového katalógu balík aplikácií a služieb, ktoré najlepšie spĺňajú operačné požiadavky. Tie sa automatizovane nasadia, prebehne konfigurácia a následne je všetka technika pripravená na použitie.

V druhej fáze sa pripravené zariadenia taktického cloudu nasadia do operácie. Technika je privezená do terénu, budujú sa miesta velenia s malými mobilnými datacentrami  a vojaci na mieste spúšťajú koncové zariadenia taktického cloudu do prevádzky. Vďaka cloudovým technológiám nie je potrebné robiť zložité konfigurácie a inštalácie. Uvedenie systému do prevádzky zvládne aj vojak so základnými znalosťami IT.  V prípade potreby vykonať zmeny v aplikačnej výbave stačí, aby používateľ v systéme vybral iný operačný scenár, a jedným kliknutím sa nasadí do prevádzky nový balík aplikácií a IT služieb. O všetko sa postará automatizačná platforma bez potreby manuálnych zásahov zo strany obsluhujúceho vojenského personálu. Zariadenie v teréne je zároveň schopné nadviazať spojenie so základňou, napríklad prostredníctvom satelitu, a prijímať aj odosielať údaje priamo z operácie. Ak sa počas priebehu operácie vyskytnú problémy, v prípade dostupného spojenia je možné požiadať o vzdialenú technickú pomoc. Spojenie zároveň umožňuje veleniu monitorovať stav zariadení pripojených do taktického cloudu, zachovať si tak prehľad o situácii na nižších úrovniach a rýchlejšie reagovať na zmeny, prípadne včas zachytiť kybernetické hrozby alebo poruchy. Po vykonaní vojenskej operácie sa technika odpojí, rozoberie a odvezie späť na základňu, kde prebehne údržba a prípadné opravy. Následne je všetko pripravené na opätovné nasadenie do ďalšej operácie.

Efektivita a adaptabilita

Využitie cloudových technológií má svoj význam nielen v komerčnom sektore, ale aj v ozbrojených silách. Okrem toho, že automatizovaním množstva donedávna manuálnych úkonov znižuje náročnosť na technickú obsluhu, prináša aj nové možnosti, ako spracovať dáta priamo v teréne a nezahlcovať rozhodovací proces kvantom informácií. Cloud computing v podobe taktického cloudu prináša na bojisko vysokú efektivitu a flexibilitu informačných technológií. Schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam je v súčasnosti kľúčová spôsobilosť moderných bezpečnostných zložiek každého štátu.

ZDROJ: TREND