IKT & CLOUD

IKT & CLOUD

Naším cieľom je nasadenie informačných systémov s dôrazom na ich spoľahlivosť, dostupnosť, vysokú bezpečnosť a efektívnu prevádzku v cloude alebo vo vlastnej IT infraštruktúre. Poskytujeme širokú škálu komplexných služieb v oblasti podpory verejného cloudu a migrácie do verejného cloudu. V oblasti privátneho cloudu kladieme dôraz na cloud computing s efektívnou orchestráciou virtualizovaných prostredí a ich zdrojov, automatizovaným poskytovaním a vyraďovaním služieb z prevádzky, vysokou dostupnosťou koncových služieb, transparentnosťou a flexibilitiou služieb.
PRODUKTY

Produkty & služby

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany. Sú navrhované pre zákazníka na mieru a dokážeme ich implementovať kdekoľvek na svete. Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how, ktorý vytvára vysoko kvalifikovaný personál.
1
1