Press
8. 3. 2022

Kde sa dnes rodia inovácie? Náš CEO pre Forbes

Dlhodobé prežitie akejkoľvek firmy v našom ultrarýchlom a pretechnizovanom svete si nedokážem predstaviť bez neustálych inovácií. Ale kde ich hľadať, čo je ich zdrojom a ako rozpoznať tie správne?

Možno si poviete, že táto úvaha je úplne zbytočná, lebo skvelých nápadov je všade okolo nás toľko, že ich vôbec nie je potrebné prácne hľadať. To je fakt, rôznych prevratných nápadov je ako piesku na púšti. No nápad nie je inovácia. Len samotná idea nemá hodnotu. Až naviazanie nápadu na analýzu trhového potenciálu, reálne použiteľný zjednodušený produkt (MVP) alebo aspoň ucelený súbor faktov – a čo to nám alebo zákazníkovi prinesie – robí z idey potenciálne vylepšenie či produktovú inováciu. Pri takomto procese je nutné stráviť značné množstvo času a spáliť nemalé financie. A práve to odlišuje inovácie od unikátnych nápadov vznikajúcich niekde pri pohári vína.

Ale vrátim sa späť na začiatok. Kde ich teda hľadať? Sú dve základné cesty, začnem tou, ktorá vyzerá jednoduchšie. Externé prostredie. Tu asi každému napadnú startupové inkubátory, think tanky, univerzity, vedecké centrá – teda miesta, ktoré sú určite bohatým zdrojom inovácií a out-of-the-box myslenia. Miesta sú to správne, len je potrebné dať si pozor na to, že začlenenie niečoho úplne nového do existujúcich procesov spoločnosti alebo produktov je často extrémna záťaž pre celú firmu a úspech býva viac otázkou šťastia ako vynaloženého úsilia. Kto si však trúfa, môže zariskovať, lebo práve tu sa dá naraziť na skutočné skvosty a výnimočné riešenia, na takzvaných jednorožcov (unicorns).

Tou druhou cestou sú interné zdroje, zamestnanci. Ja osobne ich považujem za najlepší kapitál nekonečného cyklu permanentných zlepšení. Samozrejme, na to, aby čosi takéto fungovalo, je nutné vytvoriť vo firme inšpiratívne prostredie. Potrebujete vytrhnúť ľudí z rutiny, dať im jasný časový priestor na sebarealizáciu, ponúknuť im možnosť profitovať na vlastných inováciách a celé to štandardizovať idea manažmentom. Toto sú základné predpoklady na skvele fungujúcu organizáciu s nálepkou „inovatívna firma“.

Tento článok je Advoice.

Jeho autorom je Ján Grujbár, generálny riaditeľ Aliter Technologies, a. s. Svoje dlhoročné manažérske skúsenosti získal počas riadenia množstva unikátnych projektov vo finančnom a IT sektore, a to ako vedúci projektového oddelenia a tiež ako riaditeľ IT divízie (CIO). V Aliter Technologies zastáva od roku 2022 pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti (CEO).

ZDROJ: FORBES