HN: Z týchto odpovedí vás obídu mdloby

  • Press
V júnovej špeciálnej prílohe HN venovanej kybernetickej bezpečnosti sa v ankete dočítate o tom, v ktorej oblasti kybernetickej bezpečnosti vnímajú slovenskí IT experti významný medziročný posun? V dobrom či zlom.

Anketa: “Komunita kybernetickej bezpečnosti dostala zadanie: Napísať phishingovú správu, ktorá by vo vašom segmente, kde pracujete, mohla byť veľmi účinná a naviedla by príjemcu na „kliknutie“. Môžete použiť AI aplikáciu, vlastnú kreativitu, alebo oboje. Napísať odpoveď alebo mlčať? Časť respondentov sa rozhodla mlčať. Časť vyjadrila obavy až pobúrenie. Časť respondentov však neváhala pomenovať neduhy, nebezpečenstvo a hrozby v plnej sile a neľútostne ukázať na naše slabosti. Tieto anketové odpovede nie sú ani jednoduché, ani jednoznačné. Ak začnú diskusiu, alebo vás preberú z ľahostajnosti, otázka splnila účel. Posúďte sami

"Vytvoriť účinný phishingový email pre profesionálov v oblasti informačných technológií by bol (ako pevne verím) oriešok. Vzhľadom na to, že poznajú typické znaky phishingového emailu (opätovne, ako pevne verím), by som sa pokúsil naformulovať „na prvý pohľad jasne identifikovateľný phishingový email s dokonca zlou slovenčinou“, pričom podvodný link by som skryl do odkazu „Report this message“."

Michal Srnec, vedúci oddelenia informačnej bezpečnosti, Aliter Technologies

Celá anketa ja na Živě.sk

ZDROJ: Hospodárske noviny

Náhľad Hospodárske noviny

jún/2024