Spoločnosť Aliter Technologies partnerom konferencie Responsibility in Digital Age

  • Konferencie
Aliter Technologies partnersky podporil konferenciu Responsibility in Digital Age organizovanú Americkou obchodnou komorou (AmCham), venovanú viacerým kybernetickým témam.
Aliter Technologies - partner of the conference: Responsibility in Digital Age

V diskusných paneloch sa o. i. preberali problematiky ako sú ochrana kritickej infraštruktúry, globálne trendy pre spoločnosti, ktorých cieľom je zníženie dopadu potenciálnych kybernetických útokov, či zvyšovanie povedomia ohľadom zodpovedného správania sa v kybernetickom priestore.

Konferencia Responsibility in Digital Age sa konala 2. októbra v priestoroch Hotela Crown Plaza a predstavili sa na nej viacerí zaujímaví prednášajúci a experti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, medzi nimi napríklad Rastislav Janota – predseda Výboru kybernetickej bezpečnosti NR SR a riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT (Slovak Computer Emergency Response Team), či Lukáš Hlavička – riaditeľ CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team).