Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre

Periodické skenovanie a audit zraniteľností v infraštruktúre nám poskytuje cenné informácie o stave systémov a ich aktuálnom zabezpečení a následne ponúka možnosti, ako zvýšiť úroveň zabezpečenia. Vďaka predčasnému odhaleniu zraniteľnosti môžeme docieliť vyššiu celkovú bezpečnosť a tým pádom zníženie rizika. Výsledkom je systematické reportovanie zo skenovania a návrh nápravných opatrení.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie
January 4, 2021
Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie má za úlohu chrániť aktíva ako perimeter – a zároveň šifrovať dáta.

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie
January 4, 2021
Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie.

Multifaktorová autentifikácia
January 4, 2021
Multifaktorová autentifikácia

Multifaktorová autentifikácia umožňuje bezpečný vstup do interných sietí, ochranu osobných údajov používateľov, atď.

Sieťová bezpečnosť
January 4, 2021
Sieťová bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a zabezpečenie IT infraštruktúry a údajov by malo byť jedným z prvoradých cieľov každej organizácie.