VIMA – Virtual Mast

VIMA (Virtual Mast) je riešenie náhrady klasických mechanických stožiarov, ktoré sú používané ako nosiče kamier, antén, rádií a prípadne aj iných zariadení a senzorov pri ich taktickom nasadení.

VIMA zlučuje moderné technológie s požiadavkami zákazníka na rýchle vybudovanie  miest, kde je nutné zabezpečiť umiestnenie zariadení rôznych typov ako sú napr. rádio, kamera a pod. do vyššej výšky ako je výška mechanických stožiarov, čím sa dosiahne  maximálna efektivita využitia týchto zariadení.

VIMA dokáže poskytnúť podporu v oblasti boja proti terorizmu, pri vysoko-rizikových zásahoch (vrátane zvýšeného rádiového pokrytia), pri monitoringu pohraničných oblastí alebo dopravnej premávky, či pri monitorovaní kultúrnych a športových udalostí.

MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

Smerovač s WiFi
September 19, 2017
Smerovač s WiFi

Zodolnený smerovač s WiFi AT21801 je vysokovýkonný smerovač postavený na báze Cisco 5915 ESR.

COMTANET<sup>®</sup>
September 19, 2017
COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia.

Jednotka riadenia dohľadových zariadení
September 6, 2017
Jednotka riadenia dohľadových zariadení

Integruje funkcionalitu viacerých zariadení pre zabezpečenie perimetra a zber dát zo senzorov.

SILWA &#8211; Silent Watcher
September 19, 2017
SILWA – Silent Watcher

Bezpilotná vzducholoď ponúka platformu inovatívneho vzdušného monitorovania.