VIMA – Virtual Mast

VIMA (Virtual Mast) je riešenie náhrady klasických mechanických stožiarov, ktoré sú používané ako nosiče kamier, antén, rádií a prípadne aj iných zariadení a senzorov pri ich taktickom nasadení.

VIMA zlučuje moderné technológie s požiadavkami zákazníka na rýchle vybudovanie  miest, kde je nutné zabezpečiť umiestnenie zariadení rôznych typov ako sú napr. rádio, kamera a pod. do vyššej výšky ako je výška mechanických stožiarov, čím sa dosiahne  maximálna efektivita využitia týchto zariadení.

VIMA dokáže poskytnúť podporu v oblasti boja proti terorizmu, pri vysoko-rizikových zásahoch (vrátane zvýšeného rádiového pokrytia), pri monitoringu pohraničných oblastí alebo dopravnej premávky, či pri monitorovaní kultúrnych a športových udalostí.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Mobilný i7 server
August 22, 2018
Mobilný i7 server

Zodolnený mobilný i7 server AT10401 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2.

Manažovateľný ethernet prepínač s PoE
September 19, 2017
Manažovateľný ethernet prepínač s PoE

Zodolnený manažovateľný ethernet prepínač AT21901 je 10 portový prepínač s PoE.

Jednotka DC napájania s UPS
September 6, 2017
Jednotka DC napájania s UPS

AT22102 je zodolnená kompaktná jednotka distribúcie jednosmerného (DC) elektrického napájania so záložným zdrojom UPS.

COMTANET<sup>®</sup>
September 19, 2017
COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia.