Novinky
1/29/2020

Digitalizácia uľahčuje spôsob spolupráce v rámci tímov

Vedeli ste, že priemerný pracovník v kancelárií dostane denne priemerne 120 mailov a odošle 40?*

Výmena informácií mailom je stále najobľúbenejším spôsobom pracovnej komunikácie. Vzájomná komunikácia a  výmena informácií  sú každodennými formami spolupráce s kolegami, na ktorých sme závislí. Vzájomná spolupráca zvyšuje efektivitu. Dnes v rýchlorastúcich firmách, kedy paralelne pracujeme na viacerých projektoch je efektivita kľúčová. Ak tímy pracujú efektívne a kvalitne, získavajú väčšiu dôveru a zodpovednosť, čo znamená ďalšie zákazky, či nové projekty. Digitalizácia priniesla okrem mailov na naše pracoviská užitočné nástroje, ktoré nám uľahčia vzájomnú spoluprácu – kolaboráciu.

Proces spolupráce môžeme rozdeliť na viacero častí zobrazených na schéme dolu.

Ako vybrať vhodný nástroj na spoluprácu z množstva riešení, ktoré sú k dispozícii? Odborníci z Aliter Technologies pripravili prehľad nástrojov a aplikácií, ktoré sa využívajú na tímovú komunikáciu, manažment úloh a dokumentov a zdieľanie.

* Zdroj

Mohlo by vás zaujať

Aliter Technologies členom Digitálnej koalície
June 19, 2018
Aliter Technologies členom Digitálnej koalície

Aliter Technologies sa stal členom Digitálnej koalície. Dňa 19.6.2018 sa v Bratislave konalo rokovanie Digitálnej koalície za účasti predsedu vlády...

Pomoc komunite dáva úspechu hlbší zmysel
October 1, 2020
Pomoc komunite dáva úspechu hlbší zmysel

Ešte väčšie zadosťučinenie z úspechu prichá­dza vtedy, ak firma dokáže do spo­ločnosti prispieť nad rámec toho, čo musí zo zákona.

Pomáhame aj v druhej vlne pandémie
February 5, 2021
Pomáhame aj v druhej vlne pandémie

Nezaháľame ani v druhej vlne pandémie a pomáhame naďalej!

Aliter Technologies podporil súťaž mladých géniov
May 27, 2019
Aliter Technologies podporil súťaž mladých géniov

Naša spoločnosť opäť podporila 9. ročník súťaže IQ olympiáda.