Press
28. 4. 2022

Z každého rožku výhod trošku

Pre týždenník Trend na tému hybridného cloud-u naša biznis analytička Monika Filingrová.

Hybridný cloud pre jeho jednoduchšie objasnenie môžeme prirovnať k hybridnému autu. Hybridné auto taktiež kombinujú dve odlišné technológie, kde auto poháňa klasický spaľovací motor a elektrická energia. Každá z týchto technológií funguje na odlišnom princípe, samozrejme má svoje výhody aj nevýhody.

Symbióza týchto technológií vytvára efektívnejší a funkčnejší nástroj, tak ako aj hybridný cloud, ktorý je kombináciou toho najlepšieho z rôznych prostredí. Vzájomne prepojené prvky verejného cloudu (model, v ktorom poskytovateľ služieb tretej strany sprístupňuje výpočtové zdroje podľa využitia) a lokálnej infraštruktúry (súkromné dátové centrá, ktoré má spoločnosť umiestnené vo vlastných zariadeniach a sami ich udržiavajú) do jednej spoločnej architektúry.

Hybridný cloud má množstvo využití a umožňuje spoločnostiam kombinovať aspekty viacerých riešení, ktoré najlepšie vyhovujú ich požiadavkám. Cloudové služby ako také pomáhajú šetriť najmä náklady, ale ich hlavným cieľom je podpora pri rýchlo sa rozvíjajúcej revolúcii digitálneho prostredia. Hybridný cloud poskytuje agilitu. Organizácie sa neustále potrebujú prispôsobovať a meniť podľa transformácie trhu, a preto môže hybridný cloud pomôcť získať konkurenčnú výhodu. Hybridná cloudová stratégia umožňuje kombináciu rôznych verejných poskytovateľov cloudov. Neustále dominuje na trhu veľká trojka a ich riešenia Amazon Web Services Outpost, Microsoft Azure Stack a Google Cloud Platform Anthos.

Pri výbere vhodného poskytovateľa je v prvom rade potrebné zvážiť:

  • kde a ako sa budú spravovať dáta a aplikácie,
  • ako budú všetky údaje zabezpečené,
  • zvoliť si migračné prostredie,
  • cena prechodu do cloudu (často býva rozhodujúcim faktorom).

Najčastejšie prípady použitia hybridného cloudu:

  • DR (Disaster recovery = Obnova po havárii)– organizácia si môže ponechať svoje produkčné prostredie vo vlastnej lokálnej infraštruktúre a prostredie obnovy vo verejnom cloude. To znamená, že organizácie nemusia nutne investovať svoje prostriedky do dátových centier, ale len v rámci verejného cloudu si za nižšie náklady prevádzkujú ukladanie dát. Firma replikuje údaje do verejného cloudu, ale všetky ostatné zdroje zostanú nefunkčné (napr. výpočtový výkon), kým nebudú potrebné. V prípade katastrofy môžu správcovia systémov rýchlo obnoviť aplikáciu vo verejnom cloude. Keď dôjde ku katastrofe, táto konfigurácia má za následok minimálnu stratu dát, z pohľadu prevádzky DR sa jedná o ekonomicky najúspornejšie riešenie, nakoľko firma nie je nútená prevádzkovať sekundárnu lokálnu infraštruktúru.

 

  • Migrácia do cloudu– podniky, ktoré uvažujú o migrácii, môžu využiť hybridný cloudový model. Migrácia nie je len jednodňová aktivita, ktorá by sa dala urobiť cez noc. Dokončenie s niekoľkými fázami migrácie a overovania môže trvať niekoľko dní až týždňov. Podniky s veľkým pracovným zaťažením potrebujú flexibilitu. V tomto prípade sa môže využiť hybridný cloud na začatie presunu bez toho, aby bolo potrebné zmeniť všetko naraz. Hybridný cloud by mohol dokonale položiť základný kameň so schopnosťou kontrolovať optimálne služby a zdroje pre migráciu aplikácií do a z cloudu.

 

  • Ochrana osobných údajov a spracovanie veľkých dátových súborovBezpečnosť a ochrana dát je pre každú spoločnosť alfou a omegou. Hybridné cloudové riešenia poskytujú zvýšenie bezpečnosti údajov a chránenie citlivých údajov, umožňujú väčšiu flexibilitu. Podniky si môžu vybrať, kde budú ukladať svoje údaje. Napr. tie najcitlivejšie vo svojej lokálnej infraštruktúre a súčasne zvyšné údaje vo verejných cloudových úložiskách prostredníctvom technológie kontajnerov alebo šifrovaných rozhraní API. Celkovo možno povedať, že takto nastavená bezpečnosť je oddelená a zároveň prepojená do siete. Tým sa znižuje riziko úniku dát a zároveň sa dá štruktúra cloudu flexibilne rozširovať podľa potreby.

Podnikom sa otvára možnosť využiť veľkosť svojich údajov z lokálnej infraštruktúry presunom do verejného cloudu. Získajú tak prístup k nástrojom pre analýzu ako business intelligence (BI) svojich veľkých dátových súborov a získavanie poznatkov, ako aj presun údajov z vlastných aplikácií podľa potreby. Tie môžu viesť k efektívnejšiemu obchodnému rozhodovaniu, ktoré splní všetky ich potreby. V prípade, že si nie ste istí, čo je pre vašu spoločnosť najvhodnejšie, obráťte sa na skúsených odborníkov, ktorí poradia ako na to a takisto pomôžu nájsť najefektívnejšie riešenie.

Monika Filingrová, business analyst Aliter Technologies, a.s.

ZDROJ: Trend