BEZPEČNOSŤ

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Ponúkame komplexné služby detekcie, analýzy, návrhu, integrácie a prevádzky bezpečných informačných systémov realizovaných na mieru podľa potrieb našich klientov. Naše riešenia zahŕňajú komplexné a efektívne technologické postupy potrebné pre zabezpečenie sietí, serverov, aplikácií a citlivých údajov pred škodlivými útokmi v rôznych oblastiach. Realizujeme aj komplexný outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT.
TOP

Top produkty

Jedným zo špecifík našej spoločnosti je vývoj jedinečného hardvéru a návrh IKT riešení na mieru.
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty
Kybernetická bezpečnosť

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty poskytuje hĺbkovú analýzu, identifikáciu pôvodcu škôd, či zaobstaranie nápravy.

DETAILY
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia
Kybernetická bezpečnosť

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia pomáha eliminovať hrozby v reálnom čase a ponúka okamžité riešenia.

DETAILY
Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre
Kybernetická bezpečnosť

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre poskytuje cenné informácie o stave systémov a ich aktuálnom zabezpečení.

DETAILY
PRODUKTY

Produkty & služby

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany. Sú navrhované pre zákazníka na mieru a dokážeme ich implementovať kdekoľvek na svete. Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how, ktorý vytvára vysoko kvalifikovaný personál.
1
2
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty
Riešenia
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty poskytuje hĺbkovú analýzu, identifikáciu pôvodcu škôd, či zaobstaranie nápravy.

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia
Riešenia
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia pomáha eliminovať hrozby v reálnom čase a ponúka okamžité riešenia.

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre
Riešenia
Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre poskytuje cenné informácie o stave systémov a ich aktuálnom zabezpečení.

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie
Riešenia
Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie.

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie
Riešenia
Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie má za úlohu chrániť aktíva ako perimeter – a zároveň šifrovať dáta.

Inteligentný monitoring bezpečnosti
Riešenia
Inteligentný monitoring bezpečnosti

Inteligentný monitoring bezpečnosti prináša možnosť automatizovanej detekcie anomálií a odhaľuje každé zníženie výkonu v rámci IT.

Inteligentný monitoring privilegovaných prístupov
Riešenia
Inteligentný monitoring privilegovaných prístupov

Riešenie poskytuje automatické vykonanie bezpečnostných opatrení a detekciu preddefinovaných podozrivých činností.

Penetračné testovanie
Služby
Penetračné testovanie

Penetračné testovanie je služba, ktorá pomáha pri hľadaní slabých miest v infraštruktúre spoločnosti.

Computer Security Incident Response Team
Služby
Computer Security Incident Response Team

Computer Security Incident Response Team predstavuje tím odborníkov, ktorý poskytuje služby potrebné na zvládnutie bezpečnostných počítačových inci...

Security Operation Center
Služby
Security Operation Center

Security Operation Center slúži na nepretržité monitorovanie, predchádzanie, vyšetrovanie a reagovanie na bezpečnostné hrozby.

Multifaktorová autentifikácia
Riešenia
Multifaktorová autentifikácia

Multifaktorová autentifikácia umožňuje bezpečný vstup do interných sietí, ochranu osobných údajov používateľov, atď.

Poradenstvo
Služby
Poradenstvo

Služba Poradenstvo poskytuje analýzu vášho IT prostredia, identifikáciu hrozieb a návrh riešení, aby ste získali istotu, že máte všetko pod kontrol...

1
2