COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia ako aj dočasných operačných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Toto tiež zahŕňa použitie a integráciu rôznych prenosových prostriedkov ako sú vojenské a civilné rádiá, rádio reléové zariadenia, civilné rádiá, vysoko-rýchlostné MANET rádiá, satelitné zariadenia, metalické a optické vedenia, a pod., ktoré umožňujú vybudovať komplexnú taktickú komunikačnú sieť.

COMTANET® je k dispozícii:

  • v ľahkej nasaditeľnej konfigurácii s transportnými boxami osadenými príslušnými IKT technológiami alebo
  • ako mobilný systém velenia a riadenia integrovaný do technologických kontajnerov a/alebo špeciálnych vozidiel velenia a riadenia

Jadro COMTANET®-u pozostáva z MIL-STD taktických IKT zariadení ako sú servery, smerovače, prepínače, elektrické zdroje, jednotky distribúcie js. elektrického napájania a zálohovania, hlasové rádiové brány, dátové rádiové brány, vysokorýchlostné MANET rádiá, prevodníky, jednotky zakončenia vedení, jednotky monitorovania rádiovej komunikácie. Konštrukcia týchto zariadení umožňuje ich inštaláciu a použitie vo vojenských zbraňových systémoch ako sú tanky, bojové obrnené vozidlá, systémy delostrelectva a pod.

 

Produktový list na stiahnutie v pdf: COMTANET®
COMTANET® Poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia.
MÁM ZÁUJEM