PORTFÓLIO

Portfólio

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany. Sú navrhované pre zákazníka na mieru a dokážeme ich implementovať kdekoľvek na svete. Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how, ktorý vytvára vysoko kvalifikovaný personál.

Špeciálne
systémy

IKT
& Cloud

Kybernetická
bezpečnosť

Vývoj
softvéru

Špeciálne
systémy

IKT
& Cloud

Kybernetická
bezpečnosť

Vývoj
softvéru

PRODUKTY

Produkty & služby

1
2
3
... 6
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty
Riešenia
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty poskytuje hĺbkovú analýzu, identifikáciu pôvodcu škôd, či zaobstaranie nápravy.

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia
Riešenia
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia pomáha eliminovať hrozby v reálnom čase a ponúka okamžité riešenia.

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre
Riešenia
Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre poskytuje cenné informácie o stave systémov a ich aktuálnom zabezpečení.

Enterprise Service Orchestrator
Produkty
Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

COMTANET<sup>®</sup>
Produkty
COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia.

COMTAG<sup>®</sup>
Produkty
COMTAG®

COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu.

Aliter CC
Produkty
Aliter CC

Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, vrátane podporných nástrojov pre efektívnu prevádzku.

Cloud Service Provisioner
Produkty
Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie
Riešenia
Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie.

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie
Riešenia
Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie má za úlohu chrániť aktíva ako perimeter – a zároveň šifrovať dáta.

Inteligentný monitoring bezpečnosti
Riešenia
Inteligentný monitoring bezpečnosti

Inteligentný monitoring bezpečnosti prináša možnosť automatizovanej detekcie anomálií a odhaľuje každé zníženie výkonu v rámci IT.

VIMA &#8211; Virtual Mast
Produkty
VIMA – Virtual Mast

VIMA (Virtual Mast) je riešenie náhrady klasických mechanických stožiarov, ktoré sú používané ako nosiče zariadení.

1
2
3
... 6