Aliter CC

Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

Hlavné vlastnosti:

  • Dial plan builder, návrh a implementácia IVR stromov
  • Manažment inbound a outboud kampaní
  • Prediktívne vytáčanie
  • Automatické spätné volania a hodnotenie spokojnosti
  • Online analytiky a monitoring úrovne poskytovania služieb
  • Reportingový nástroj
  • Work Force Management
  • Kontrola kvality a manažment nahrávania
  • Rozsiahle integračné API
MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Cloud Service Provisioner
August 8, 2017
Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.

Enterprise Service Orchestrator
March 4, 2019
Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

Smerovač s WiFi
September 19, 2017
Smerovač s WiFi

Zodolnený smerovač s WiFi AT21801 je vysokovýkonný smerovač postavený na báze Cisco 5915 ESR.

Mobilný i7 server
August 22, 2018
Mobilný i7 server

Zodolnený mobilný i7 server AT10401 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2.