Profil spoločnosti

Sme integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou
v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).
Využívame IKT ako nástroj na dosiahnutie Vašich cieľov.

Filozofia spoločnosti

Naše inovatívne riešenia vychádzajú z Vašich požiadaviek a sme pripravení ísť za hranice možností jednotlivých technológií. Riešenia sú optimalizované tak, aby efektívne využívali Vaše investície. Všetko v duchu latinského výrazu aliter alebo “iným spôsobom”. Práve tento prístup nám umožnil nájsť si svoje miesto medzi renomovanými IT a technologickými spoločnosťami.

Naše skúsenosti

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

Aliter Technologies ako uznávaný expert v oblasti IKT a softvérového vývoja dodáva sofistikované a jedinečné technologické riešenia prispôsobené potrebám klientov. Spoločnosť má tri hlavné produkčné divízie. Divízia IKT systémov sa zameriava na integráciu bezpečnej IKT infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou, ako sú dátové centrá, komunikačné systémy a siete. Divízia softvérového vývoja poskytuje klientom inovatívne riešenia šité na mieru a buduje vlastné produktové portfólio v oblasti automatizácie cloudu, orchestrácie služieb a prevádzky kontaktných centier. Divízia Špeciálnych systémov ponúka návrh, vývoj a integráciu produktov a riešení určených pre ozbrojené sily, záchranné a policajné útvary a na použitie v taktickom prostredí.

Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom certfikátov manažérstva kvality ISO 9001, SOŠ AQAP 2110, environmentálneho manažmentu ISO 14001 a systému ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001. Náš systém informačnej bezpečnosti je certifikovaný podľa normy ISO/IEC 27001 a systém manažérstva IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1.

ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 27001

SOŠ AQAP 2110

NATO Tajné

EU Tajné

Národné Tajné

Vysoká kvalita interných procesov je nielen predpokladom pre dodávanie excelentných služieb a produktov, ale aj jedným z kritérií pre obdŕžanie medzinárodných certifikátov kvality a bezpečnosti.

Aliter Technologies je registrovaným výrobcom a dodávateľom NATO a má podpísanú rámcovú zmluvu BOA (Basic Ordering Agreement) s NATO Communication and Information Agency, ako  prvá IKT spoločnosť na Slovensku. Naše produkty sú certifikované a spĺňajú požiadavky vojenských štandardov USA: MIL-STD.

Sme hrdým vlastníkom platného potvrdenia NBÚ =National Security Authority o priemyselnej bezpečnosti = Facility Security Clearance Certificate* na oboznamovanie sa, postúpenie a  vytváranie utajených skutočností až do stupňa Tajné, vrátane NATO a EU Secret. Spoločnosť má povolenie MH SR na obchodovanie s  výrobkami obranného priemyslu.

 • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
 • Certifikát na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO
 • Certifikát na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami EÚ
 • Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NATO NCAGE
 • Certifikát pre produkty o súlade s MIL-STD-810g
 • Certifikát systému manažérstva IT služieb ISO/IEC 20000-1:2011
 • Certifikát systému riadenia informačnej bezpečnosti STN ISO/IEC 27001:2014
 • Certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015
 • Certifikát systému zabezpečenia kvality podľa požiadaviek NATO AQAP 2110:2017
 • Certifikát Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009
 • Certifikát systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016

Technologickí partneri

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť považujeme ako záväzok voči spoločnosti. Zohľadňujeme potreby vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia a spájame ich s cieľmi a hodnotami našej spoločnosti.
Venujeme sa oblastiam: šport, vzdelávanie, sociálna oblasť a životné prostredie.

STEFANIK TRAIL 140

Sme dlhodobým generálnym partnerom jedinečného bežeckého podujatia STEFANIK TRAIL, horského behu štafiet a ultrabežcov.

Zistiť viac

AS Trenčín

Podporili sme futbalový klub AS Trenčín v dvoch futbalových zápasoch v rámci UEFA Europa League.

Zistiť viac

Legionar Steeler

Aliter Technologies sa rozhodol podporiť nádejny a mladý tím v malom futbale s názvom Legionar Steeler

Zistiť viac

Aliter Inkubátor

Ponúkame platené stáže pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, aby sme im pomohli vstúpiť do profesijného života.

Zistiť viac

IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

Zistiť viac

Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

Zistiť viac

Plamienok

Zaviazali sme sa z presvedčenia podporovať neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa usiluje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

Zistiť viac

Chránené dielne

Každoročne podporujeme chránené dielne, aby sme tak pomohli hendikepovaným ľuďom
.

Zistiť viac

Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

Zistiť viac

Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

Zistiť viac

Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodnených rodín.

Zistiť viac

Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Zistiť viac

Partnerstvá

AFCEA

AMCHAM

BRITISH CHAMBER

BSCC

CADSI

Globsec

ITAS

PPP

SOPK

Tech Accord

ZBOP SR

Kariéra

Hľadáme tie najlepšie zdroje na trhu. Ak ste kreatívny, flexibilný, rýchlo sa učíte a ste ochotný urobiť o krok viac ako ostatní, kontaktujte nás, aj keď neinzerujeme žiadnu pozíciu.
Otvorené pozície: