Profil spoločnosti

Sme integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou
v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).
Využívame IKT ako nástroj na dosiahnutie Vašich cieľov.

Filozofia spoločnosti

Naše inovatívne riešenia vychádzajú z Vašich požiadaviek a sme pripravení ísť za hranice možností jednotlivých technológií. Riešenia sú optimalizované tak, aby efektívne využívali Vaše investície. Všetko v duchu latinského výrazu aliter alebo “iným spôsobom”. Práve tento prístup nám umožnil nájsť si svoje miesto medzi renomovanými IT a technologickými spoločnosťami.

Naše skúsenosti

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

Aliter Technologies ako uznávaný expert v oblasti IKT a softvérového vývoja dodáva sofistikované a jedinečné technologické riešenia prispôsobené potrebám klientov. Spoločnosť má tri hlavné produkčné divízie. Divízia IKT systémov sa zameriava na integráciu bezpečnej IKT infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou, ako sú dátové centrá, komunikačné systémy a siete. Divízia softvérového vývoja poskytuje klientom inovatívne riešenia šité na mieru a buduje vlastné produktové portfólio v oblasti automatizácie cloudu, orchestrácie služieb a prevádzky kontaktných centier. Divízia Špeciálnych systémov ponúka návrh, vývoj a integráciu produktov a riešení určených pre ozbrojené sily, záchranné a policajné útvary a na použitie v taktickom prostredí.

Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom certifikátov manažérstva kvality ISO 9001 a SOŠ AQAP 2110. Náš systém Informačnej bezpečnosti bol certifikovaný podľa ISO 27001 a Systém Environmentálneho Manažmentu podľa ISO 14001.

ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 27001

SOŠ AQAP 2110

NATO Tajné

EU Tajné

Národné Tajné

Sme hrdým vlastníkom platného certifikátu NBÚ priemyselnej bezpečnosti na oboznamovanie sa aj postúpenie a vznik utajených skutočností až do stupňa Tajné, vrátane NATO a EU Secret. Spoločnosť má povolenie MH SR na obchodovanie s vojenským materiálom.

Aliter Technologies je registrovaným výrobcom a dodávateľom NATO a má podpísaný s NATO BOA (Basic Ordering Agreement), ako jediná IKT spoločnosť na Slovensku. Naše produkty sú certifikované a spĺňajú požiadavky vojenských štandardov USA: MIL-STD.

 

  • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
  • Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NATO NCAGE
  • CERTIFIKÁT pre produkty o súlade s MIL-STD-810g
  • NATO Facility Security Clearance Certificate
  • Facility Security Clearance Certificate for EU
  • CERTIFIKÁT Systému Riadenia Informačnej Bezpečnosti STN ISO/IEC 27001:2014
  • CERTIFIKÁT Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009

Technologickí partneri

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť považujeme ako záväzok voči spoločnosti. Zohľadňujeme potreby vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia a spájame ich s cieľmi a hodnotami našej spoločnosti.
Venujeme sa oblastiam: šport, vzdelávanie, sociálna oblasť a životné prostredie.

Stefanik Trail 140

Ultra maratón Stefanik Trail podporuje naša spoločnosť už niekoľko rokov. V roku 2017 sme sa stali hrdým generálnym partnerom celého projektu.

Zistiť viac

AS Trenčín

Podporili sme futbalový klub AS Trenčín v dvoch futbalových zápasoch v rámci UEFA Europa League.

Zistiť viac

Legionar Steeler

Aliter Technologies sa rozhodol podporiť nádejny a mladý tím v malom futbale s názvom Legionar Steeler

Zistiť viac

Aliter Inkubátor

Aliter Inkubátor je projekt pre študentov, ktorého cieľom je umožniť študentom a absolventom univerzitného štúdia prijateľným spôsobom vstúpiť do profesného sveta.

Zistiť viac

IT kurz pre seniorov

V rámci Bratislavského Dobrovoľníckého Týždňa sme sa zapojili do projektu, v ktorom sme pripravili IT kurz pre seniorov v Domove pri Kríži v Dubravke.

Zistiť viac

Podpora knižným publikáciám

Keďže naša spoločnosť úzko spolupracuje s armádou a jednotkami zodpovednými za obranu štátu, rozhodli sme sa podporiť vydávanie kníh s vojenskou tematikou.

Zistiť viac

Plamienok

Podporujeme nadáciu Plamienok v duchu motta „Pomáhame spolu", aby život nevyliečiteľne chorých a smútiacich detí bol radostnejší.

Zistiť viac

Chránené dielne

Každoročne podporujeme chránené dielne, aby sme tak pomohli hendikepovaným ľuďom
.

Zistiť viac

Vianočné Trhy 2016

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila Vianočných trhov. Našou aktivitou sme podporili rovno tri subjekty.

Zistiť viac

Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

Zistiť viac

Sociálna pomoc

Aliter Technologies v spolupráci s vybranými nadáciami podporuje deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Zistiť viac

Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Zistiť viac

Partnerstvá

AFCEA

AMCHAM

BRITISH CHAMBER

BSCC

CADSI

Globsec

ITAS

PPP

SOPK

ZBOP SR