Press
25. 6. 2021

HN: Veľa strát prinieslo účinné riešenia

V najnovšom vydaní HN sa v špeciálnej prílohe Kybernetická bezpečnosť okrem iného dočítate o príležitostiach aj hrozbách, ktoré sú nás všade okolo nás.

Svet:

Zmeny v tom, ako žijeme, pracujeme a vzdelávame sa, vytvorili deliacu čiaru, ktorá aj v kybernetickej bezpečnosti definitívne oddelí fungovanie vecí pred pandémiou a po nej.

Koncept práce z domu aj exponenciálny nárast rýchlosti prechodu do cloudu priniesli nižšiu transparentnosť ekosystému kybernetickej bezpečnosti, zníženie možnosti kontroly koncových zariadení a s tým spojené rôznorodejšie možnosti útokov pre potenciálnych útočníkov. Počet úspešných útokov voči organizáciám v roku 2020 sa zvýšil o 5,5 percenta a prekonal svetový rekord za posledných šesť rokov. Následok útoku so zneužitím vedie k väčším obavám spojeným s rizikom, ktoré predstavuje dodávateľský reťazec pre jednotlivé organizácie. Táto situácia a výzvy sa, samozrejme, preniesli aj do roku 2021.

78 percent spoločností očakáva ďalší útok na dodávateľský reťazec v rozsahu podobnom útoku na SolarWinds.

88 percent organizácií zvyšuje rozpočet na bezpečnosť. Ako najčastejší dôvod uvádza zvýšenie využívania cloudových služieb.

84 percent organizácií sa stalo za posledné dva roky cieľom úspešného kybernetického útoku s kompromitáciou emailu ako najčastejším spôsobom útoku.

Daniel Suchý, špecialista pre kybernetickú bezpečnosť, Aliter Technologies, a. s.


Príležitosti aj hrozby sú u nás všade

Anketa: Najväčšie IT podujatie na Slovensku. Takou bola jarná ITAPA 2021, kde sa stretávajú stovky expertov, manažérov, politikov a vlastne celá IT komunita. Aj na tomto odbornom podujatí sa s mimoriadnou naliehavosťou stáva dominantnou témou kybernetická bezpečnosť. V špeciálnom vydaní tradičnej ankety sa rečníkov a účastníkov pýtame: Akú výzvu predstavuje kybernetická bezpečnosť pre vašu kompetenciu?

Ján Grujbár, výkonný riaditeľ Aliter Technologies, a. s.

Za posledné obdobie sledujeme nárast počtu úspešných kybernetických útokov proti rôznym organizáciám. Súvisí to s externými vplyvmi aj s postojom organizácií. Často neprikladajú kybernetickej bezpečnosti adekvátnu dôležitosť, keďže sa obávajú vysokých nákladov s dlhou dobou návratnosti alebo potreby budovať špecializovaný tím. Nemali by to však vzdávať. Mali by mať spoľahlivého partnera, ktorý poskytuje kybernetickú bezpečnosť ako službu, pýtať sa a verifikovať referencie. Tento prístup umožní aj tej najmenšej firme venovať sa prioritne podnikaniu v bezpečnom prostredí. Nové príležitosti a s nimi spojené ohrozenia sa budú objavovať tak, ako sa bude ďalej vyvíjať spoločnosť, technológie a s tým spojené požiadavky na trhu. Úlohou kybernetickej bezpečnosti vždy bolo a bude prinášať riešenia na znižovanie identifikovaných rizík a tak umožňovať rozvoj a rast organizácií.

ZDROJ: HN

Náhľad Hospodárske noviny
jún/2021