Novinky
13. 10. 2022

Na workshope o bezpečnostných a komunikačných technológiách v prostredí OSSR

Aliter Technologies predstavila svoju prácu v oblasti podpory silových zložiek Slovenskej republiky.

Pobočka AFCEA na Slovensku organizovala dňa 13. októbra stretnutie (workshop: Bezpečnostné a komunikačné technológie v prostredí Ozbrojených síl Slovenskej republiky) hlavných funkcionárov komunikačných a informačných systémov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Armády Českej republiky so zástupcami obranného a bezpečnostného priemyslu. Aliter Technologies na tomto stretnutí predstavila svoju prácu v oblasti podpory silových zložiek Slovenskej republiky.

Aliter Technologies každý rok investuje vlastné zdroje do vývoja nových produktov, ktoré majú uľahčiť a zautomatizovať činnosť silových zložiek. Takýmto príkladom vlastných produktov sú zodolnené prepínače, smerovače, rádiové prechodové brány a zdroje el. napájania, ktoré je možné používať v náročných klimatických podmienkach. Okrem toho, medzi ďalšie novo vyvinuté zariadenia patrí VIMA – tzv. virtuálny stožiar, čo je uviazaný dron používaný ako nosič senzorov, kamier alebo rádiových staníc. Čerstvou novinkou je MMR – mobilné miesto riadenia umožňujúce monitorovanie situácie v oblastiach bez existujúcej komunikačnej infraštruktúry.