Spoločnosť Aliter Technologies ako Cisco Premier Certified Partner

  • Ocenenia
Spoločnosť Aliter Technologies ako Cisco Premier Certified Partner ponúka v rámci partnerstva so spoločnosťou Cisco aj tieto riešenia:
Spoločnosť Aliter Technologies ako Cisco Premier Certified Partner

Cisco WebEx

Online riešenie, ktoré umožňuje virtuálnym tímom na celom svete stretnúť sa a pracovať v rovnakom čase. Riešenie zjednodušuje a optimalizuje biznis procesy, zlepšuje výsledky v oblasti obchodu, marketingu, školení, projektového manažmentu a podpory tímov, šetrí náklady, čas na cestovanie, či zabezpečovanie konferenčných priestorov.

 

Cisco Meraki

Cisco Meraki prináša výhody cloud-u aj na okrajové siete a siete pobočiek. Poskytuje jednoducho spravovateľné bezdrôtové siete a bezpečnostné riešenia, ktoré umožňujú zákazníkom využívať obchodné príležitosti a znížiť prevádzkové náklady. Meraki sieť funguje či už pre zabezpečenie iPad-ov vo firme, alebo bezdrôtové pokrytie celého školského areálu.

 

Cloud Consumption Service

Zabezpečí vizibilitu používania cloud-u vo organizácii. SaaS riešenie umožní splniť očakávania interných zákazníkov, predvídať ich potreby a zároveň znížiť riziká a náklady.

 

Cisco ScanSafe Web Security

Je cloudová služba filtrovania webového obsahu, ktorá umožňuje vytvárať, uplatňovať a monitorovať politiky a spôsoby používania web-u. Vrstvenie filtrov v reálnom čase a podľa stanovených pravidiel s aktualizovanými a presne kategorizovanými databázami aplikuje používateľskú politiku, ktorá je akceptovateľná pre akúkoľvek organizáciu a dokáže ochrániť pred právnou zodpovednosťou za nevhodný obsah, znižuje vyťaženie liniek a zlepšuje produktivitu zamestnancov.