Trend: Postavil firmu, ktorá dodáva technológie pre NATO. Vyvinula aj systém, ktorý pomáha seniorom

  • Novinky
Slovensku by pomohla výraznejšia spolupráca medzi domácim priemyslom a rezortom obrany, tvrdí šéf holdingu Aliter nominovaný na cenu TREND Manažér roka 2023.
Trend: Postavil firmu, ktorá dodáva technológie pre NATO. Vyvinula aj systém, ktorý pomáha seniorom

Trvalo takmer celú jednu dekádu, kým sa slovenský informatik Peter Dostál prepracoval cez množstvo významných pozícií vo svetových firmách, aby nakoniec prišiel na to, že najväčší potenciál, ako zúročiť svoje know-how, nájde na Slovensku.

S nápadom dodávať špeciálne komunikačné zariadenia pre armádu rozbehol v trojizbovom bratislavskom byte dnes úspešnú spoločnosť Aliter Technologies. Firma sa postupom času preformovala na holding, v ktorom je dodnes vlastníkom, CEO aj predsedom Predstavenstva, pričom ten sa medzičasom stal špičkou v informačných technológiách pre obranné systémy, kyberbezpečnosť, komunikačných technológiách pre armádu či dokonca vo vývoji cloudových riešení.

Za správne biznisové rozhodnutia a kľúčové zmeny pri ďalšom smerovaní Aliteru, ktoré viedli aj k rekordnému rastu firmy v ostatnom roku na pozadí vojnového konfliktu, nominoval TREND P. Dostála na cenu TREND Manažér roka 2023.

Posledne ste avizovali, že vojny budú najmä o technológiách. Čo tomu nasvedčuje a aké príležitosti v tomto smere bude mať Aliter?

Nemyslím si, že to niekoho prekvapuje. Sektor obrany a bezpečnosti bol vždy v minulosti lídrom v inováciách. Každá armáda sa snaží získať vďaka nim prevahu. V dobe rozvoja informačných a komunikačných technológií, bezpilotných systémov, automatizácie, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti je logické, že sektor obrany a bezpečnosti bude stavať na tom najlepšom z nich. Naša spoločnosť sa venuje predovšetkým vývoju, výrobe, integrácii a podpore technológií v týchto oblastiach.

Konkrétnych komponentov je v slovenskej armáde absolútne minimum. Ako by sa mal tento priemysel ďalej rozvíjať?

Ak máte na mysli komponenty vyrobené na Slovensku, tak musím súhlasiť. Žiaľ bez výraznej podpory štátu je náročné začať s vývojom nových produktov v oblasti obrany a bezpečnosti. Je dôležité vedieť, aké bude mať rezort obrany požiadavky a v prípade, že ich nejaká spoločnosť naplní, mať záruku, že ich rezort kúpi. Spravidla až na základe referencií z domácich silových rezortov je možné s nimi uspieť aj v zahraničí.

Zmeny v slovenskej armáde sú nevyhnutné. Ktoré by nám pomohli?

Netrúfam si hodnotiť ani navrhovať zmeny pre slovenskú armádu. Na to máme iných odborníkov. Ale to, čo by Slovensku v oblasti obrany a bezpečnosti pomohlo, je výraznejšia spolupráca a partnerstvo medzi domácim priemyslom a rezortom obrany. V prípade akejkoľvek krízy bude nevyhnutné disponovať domácimi kapacitami na vývoj, výrobu aj servis. V prípade konfliktu bude každá krajina prioritne zabezpečovať podporu vlastných ozbrojených síl.

Spoločnosť Aliter dosiahla vlani rekordné tržby aj zisk. Je to dočasný stav v súvislosti s aktuálnym dianím alebo sa spoločnosť rozvinula na novej úrovni?

Jedným z našich cieľov je aj medziročný rast tržieb a s ním spojený rast zisku. Treba si uvedomiť, že zisk je potrebný na investície do vývoja a akvizícií technológií, bez ktorých by spoločnosť postupne upadala. Žiaľ rovnako ako iné odvetvia aj nás postihla najskôr kríza spojená s kovidom a následne aj kríza spojená s narušením dodávateľských reťazcov. Mnohé dodávky sa posunuli z roku 2021 do roku 2022.

Ale to nie je celý príbeh. Mnohé členské krajiny NATO roky investovali predovšetkým do expedičných síl. Po vypuknutí vojny na Ukrajine nastala zmena a všetky členské krajiny začali modernizovať svoje ozbrojené sily s dôrazom na teritoriálnu obranu a článok 5 Severoatlantickej zmluvy. To prirodzene vytvára priaznivé podmienky aj pre našu spoločnosť a očakávame aj v budúcnosti rast tržieb.

Ako vnímate súčasný vojnový konflikt na Ukrajine?

Vnímam ho ako nevyprovokovaný útok jednej krajiny voči druhej. Ako niečo, čo nemá svoje miesto v modernej a vyspelej spoločnosti.

Ktoré rozhodnutia ste museli v minulom roku urobiť aj z hľadiska nových okolností na trhu?

Nové obchodné príležitosti nás donútili pozastaviť vývoj niektorých našich produktov a presmerovať naše zdroje na vývoj produktov, po ktorých je aktuálne vysoký dopyt.

Museli ste výrazne odkloniť plány na výrobu niektorých produktov?

My sme predovšetkým R&D spoločnosť, to znamená, že samotná výroba našich zariadení je delegovaná na našich subdodávateľov. Ale boli sme donútení presunúť finálnu kompletizáciu niektorých našich produktov in-house, tak aby sme dosiahli vyššiu kvalitu a lepšie dodacie lehoty.

Čo firme takpovediac vyšlo v ostatnom roku?

Bolo toho viac a nie o všetkom môžem rozprávať, ale okrem iného si veľmi ceníme nárast plnení pre zákazníkov v zahraničí, kde jedna z NATO agentúr sa hneď v prvom štvrťroku stala naším najväčším zákazníkom, a tak to zostalo až do konca roku. Naši špecialisti mali možnosť implementovať sofistikované riešenia v oblasti kyberbezpečnosti a informačno-komunikačnej infraštruktúry naprieč EÚ.

V oblasti vývoja a výskumu sme priniesli na trh viacero zaujímavých produktov, ktoré sme predstavili na svetových výstavách obrannej a bezpečnostnej techniky.

Do akej miery vás zasiahli výpadky v dodávateľských tokoch a nedostatok surovín v uplynulých troch rokoch?

Bol to najskôr výpadok tržieb v roku 2021 a následný skokový nárast tržieb v roku 2022, do ktorého sa oneskorené dodávky a plnenia posunuli.

Vaša firma má na konte množstvo kontraktov s NATO. O aké produkty má NATO v súčasnosti najväčší záujem?

Nemám prehľad o všetkom, čo NATO obstaráva a väčšina obstarávaní je utajená. Ale logicky v oblasti informačných komunikačných technológií má záujem o to najlepšie na trhu od bežnej  infraštruktúry informačno-komunikačných technológií (IKT) cez cloud, taktický edge-cloud, kyberbezpečnosť, AI a podobne.

Dotkla sa vás kríza čipov?

Iste, okrem vyššie spomenutých výpadkov tržieb sme zmenili postup objednávania komponentov a zvýšili skladové zásoby. V podstate od systému just-in-time sme prešli na sklad, čo má, samozrejme, dosah aj na financovanie.

V najnovších obranných systémoch sú potrebné špecializované IKT technológie, ktoré vyrábate. Robí štát dostatok na podporu a využívanie slovenských firiem, ktoré tieto systémy dodávajú?

Máme dobrú komunikáciu s rezortom obrany, ale vždy sa dá urobiť viac. My by sme určite ocenili, ak by s nami rezort viac zdieľal svoje plány na modernizáciu do budúcnosti a tieto sa nemenili. My investujeme veľa prostriedkov, energie a času do vývoja produktov, ktoré sa snažíme pre našich zákazníkov ušiť na mieru. Ak následne zmenia svoje požiadavky, všetka tá snaha vyjde navnivoč.

V čom sú rozdiely medzi slovenskými a zahraničnými verejnými obstarávateľmi?

Na Slovensku sa preferuje najlacnejšie riešenie, aj keby malo pochádzať z krajiny, ktorú nepovažujeme za spriatelenú. Obstarávania trvajú veľmi dlho. V NATO nemajú problém pomenovať presne produkt alebo technológiu, o ktorú majú záujem. Nemajú problém podpísať s nami dodatok, ktorým zvýšia naše plnenia o dvesto percent iba na základe faktu, že boli s nami spokojní. Samozrejme sa kvalita našich plnení presne meria a vyjadruje v percentách. Napriek čipovej kríze sme nikdy neklesli pod 90 percent z maximálneho počtu bodov.

Aký vývoj v Európe z hľadiska obrany očakávate?

Očakávam zvýšenie investícií do obrany a bezpečnosti a tiež väčší dôraz na teritoriálnu obranu a prípravu na väčšie regionálne alebo svetové konflikty. Takouto prípravou môžeme prípadným konfliktom predísť, nakoľko potenciálneho agresora to odstraší. Očakávam zodpovednejší prístup všetkých členských krajín NATO, ktoré sa budú menej spoliehať iba na partnerov a uvedomia si svoj podiel zodpovednosti na kolektívnej obrane.

Pripravujete sa na možné zmeny, nové trendy alebo naopak na krízové situácie, ktoré dnes ešte nemožno predikovať?

Každý rok sa zúčastňujeme svetových výstav a sledujeme trendy. Investujeme do vývoja UAV technológií [dronových systémov – pozn. TRENDU] aj ochrany proti nim. Pracujeme na vývoji a podpore taktického cloudu a AI. Prostredníctvom investícií a akvizícií sa snažíme získať prístup k novým technológiám. Každý rok prehodnocujeme program a plán vývoja nových produktov na základe získaných informácií.

Ako sa vám darí zvládať nedostatok pracovníkov a kvalifikovaných ľudí na trhu? Chýbajú vám dnes už schopní ľudia, ak firma napreduje a ešte viac expanduje?

Áno, chýbajú, z tohto dôvodu robíme všetko preto, aby tí, ktorí pre nás pracujú, mali čo najlepšie podmienky a téma prijímania nových zamestnancov je predmetom každej porady vrcholového manažmentu spoločnosti. Spolupracujeme s viacerými agentúrami a partnermi, ktorí nám v tejto oblasti pomáhajú.

Okrem organického rastu sú jednou z možností rastu aj akvizície. Venujete sa aj tejto téme?

V minulosti sme investovali do viacerých technologických spoločností napríklad v Spojenom kráľovstve alebo Kanade. Aj v súčasnosti robíme due diligence na viacero spoločností v zahraničí.

Aké máte plány na najbližšie roky, expanziu a možnosti v rámci podnikania na Slovensku?

Zabezpečiť plnenie našich plánov, organický rast, vývoj nových produktov aj v oblastiach, ktorým sme sa doteraz nevenovali. Podrobnosti by som si nateraz nechal pre seba.

Na čo by ste sa chcel vo firme ešte zamerať a akú pozíciu v nej plánujete ďalej zastávať?

Denno-dennej operatíve v Aliter Technologies sa už nevenujem. Presunul som sa do pozície predsedu dozornej rady a som zodpovedný za strategické plánovanie a kontrolu, investície a akvizície a vývoj nových produktov. Tiež sedím v predstavenstve niektorých zahraničných spoločností, do ktorých sme investovali. Okrem toho zastávam pozíciu CEO a predsedu predstavenstva Aliter Holding, ktorá je 100-percentnou matkou Aliter Technologies.

Čo vás o biznise, premýšľaní štátov naučil aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine?

Z nášho pohľadu sa potvrdilo, že najefektívnejšia obrana je kolektívna, to znamená NATO. Rovnako, že investície do obrany a bezpečnosti sa nesmú podceňovať napriek dlhým rokom bez konfliktov v regióne. Pochopili sme narastajúci význam hybridných hrozieb a význam bezpilotných systémov, delostrelectva, komunikačných technológií ale aj kyberbezpečnosti, ochrany proti dronom či umelej inteligencii.

Investujete do vývoja, firma je dnes už viac technologickou a IT spoločnosťou. Ako sa plánuje profilovať ďalej a kde vidíte priestor na rast?

Nechcem prezrádzať tajomstvá z našej kuchyne, ale určite sa budeme ďalej venovať existujúcemu portfóliu a zameriame sa aj na rozvoj taktického cloudu, AI, ochrane proti bezpilotným lietadlám (UAV) prípadne EW [elektromagnetické prostriedky vedenia vojny – pozn. TRENDU], ak to bude dávať zmysel.

V portfóliu máte dokonca aj startup, ktorý sa venuje vývoju dronov a rozvíjate systém monitoringu seniorov. Prečo práve tieto segmenty?

Drony alebo UAV sú dnes neodmysliteľnou súčasťou konfliktov, ale aj mierového života. Nesnažíme sa konkurovať veľkým komerčným výrobcom ani nadnárodným predajcom v oblasti obrany a bezpečnosti. Rovnako ako v minulosti hľadáme dieru na trhu v tomto segmente.

Monitoring seniorov má iný príbeh. Mám mamu, ktorá žije osamote a chcel som mať istotu, že keď ja a moji súrodenci sme v práci, mama je v poriadku a nepotrebuje našu pomoc. Hľadal som riešenie na trhu, ktoré by mi prinieslo pokoj v duši. Keď som ho nenašiel, rozhodol som sa ho vyvinúť u nás.

Ako budú na tento produkt vplývať nové technológie umelej inteligencie?

Umelá inteligencia je už súčasťou vývoja monitoringu seniorov, ale aj iných našich riešení. AI sa učí správaniu seniora a ak identifikuje odchýlku, informuje rodinného príslušníka.

Kto je dnes vaša konkurencia v našom regióne?

Máme konkurentov v jednotlivých častiach nášho portfólia, ale nemyslím, že by sme mali konkurenciu, ktorá by nám konkurovala vo všetkých oblastiach. A sú oblasti, kde nemáme žiadnych konkurentov v regióne. Snažíme sa robiť veci inak, nevyvíjať koleso, nerobiť to, čo robia stovky iných firiem. To si síce vyžaduje väčšie investície do vývoja a výrazne väčšie riziko, ale zároveň vytvára i priestor pre vyššie marže.

Váš biznisový príbeh je úzko spojený s Kanadou, kde ste dlhé roky žili a pracovali. Vraciate sa tam dnes s akvizíciami?

Kanadu mám rád a cestujem tam aspoň raz za rok. Mám okrem slovenského aj kanadské občianstvo a mám tam veľa priateľov. Narodila sa tam moja dcéra a založil som tam svoju prvú firmu. Mal som možnosť pracovať tam v komerčných spoločnostiach, finančnom sektore, ale aj v štátnej správe kde som ako hlavný solution architect mal na starosti IKT infraštruktúru všetkých dátových centier v najväčšej provincii Ontário.

Z Kanady som mal možnosť služobne cestovať a implementovať projekty pre najväčšie banky v Japonsku, Kórei alebo USA. Veľmi zaujímavá bola práca v dátových centrách v Silicon Valley. A áno, v Kanade sme investovali do technologických spoločností a stále sa pozeráme po nových akvizičných cieľoch.

Predali by ste dnes už firmu a aké plány máte osobne do ďalších rokov?

O predaji som zatiaľ neuvažoval, ale „nikdy nehovor nikdy“. Moja dcéra zatiaľ neprejavila záujem o nástupníctvo a ak sa nič nezmení, tak sa to raz stane témou dňa.

 

ZDROJ: TREND

FOTO: MICHAL SMRČOK