Cloud Service Provisioner

Chytiť cloud pevne do rúk? Nikdy to nebolo jednoduchšie. Vďaka nášmu riešeniu je správa privátneho či verejného cloudového riešenia jednoduchá a efektívna.

Cloud Service Provisioner umožňuje efektívne spravovať cloud pomocou automatizácie úloh, udržiavať maximálnu bezpečnosť alebo sledovať využívanie hardvérových prostriedkov. Jednoducho si vďaka nemu naplánujete kapacitu podľa zaťaženia jednotlivých služieb, rozdelíte ju medzi virtuálne servery alebo vyvážite zaťaženie fyzických diskov.

  • Jednoduchá správa zdrojov

  • Automatizácia rutinných úloh

  • Jednoduchý reporting

Ako vám pomôže Cloud Service Provisioner?

  • Jednoduchá správa aj kontrola: Zadávanie požiadaviek od používateľov je user-friendly, zahŕňa validačné pravidlá pre každého používateľa a schvaľovací workflow pre manažérov
  • Automatický provisioning: Automatizujte rutinné úlohy a uľahčite si správu cloudu
  • Bezpečnosť na každej úrovni: Od nastavenia firewallov a VPN až po disaster recovery pre neustálu dostupnosť v prípade nečakaného výpadku
  • Monitoring a reporting: Dostupné a prehľadné reporty pre správcov riešenia alebo pre zákazníkov

Súvisiace produkty