Enterprise Service Orchestrator

Ovládnite všetky vaše systémy jediným programom. Enterprise Service Orchestrator (ESO) je integračná platforma, na ktorej jednoducho zjednotíte systémovú komunikáciu, prepojíte všetky rozhrania a získate dohľad nad transakčnými tokmi.

Integračná platforma vám ako centrálny prvok servisne orientovanej architektúry pomôže so správou, kontrolou, auditingom a bezpečnostným monitoringom všetkých vašich systémov na jednom, jednoducho prehľadnom a dostupnom mieste. Ušetrí prácu IT oddelenia vo vašej firme a zníži náklady na správu systémov.

Čo všetko uľahčí Enterprise Service Orchestrator?

  • Jedno rozhranie vládne všetkým: Poskytuje jeden centrálny bod pre všetku synchrónnu aj asynchrónnu komunikáciu naprieč všetkými rozhraniami
  • Bezpečnosť pod kontrolou: Uľahčí nastavenie a udržiavanie jednotnej bezpečnostnej, autentifikačnej a autorizačnej politiky. Okrem toho tiež automaticky detekuje XML defekty, odhaľuje pokusy o SQL injektáž, audituje všetky operácie a výstupy a mnoho ďalších
  • Efektivita v systéme: Eliminuje opakovaný transfer údajov a automatizuje veľa štandardných úkonov
  • Monitoring a auditing: Sledujte integračné toky z viacerých aplikácií na jednom mieste, korelujte logy zo všetkých systémov a udržiavajte presné záznamy konzistentné naprieč mnohými systémami vďaka auditlogu
  • Jednotný error handling: Vytvárajte jednotné procedúry na zvládanie chýb v rôznych systémoch a uľahčite si zvládanie krízových situácií


Súvisiace produkty