Multi-tenant call centrum

Chcete vlastné call-centrum, ktoré sa flexibilne prispôsobí vašim aktuálnym požiadavkám? Vďaka Aliter Contact Center tento cieľ nezostane len v rovine úvah. Poskytujeme kompletné riešenie multi-tennant call centra, ktoré je jednoducho škálovateľné a zvládne fungovanie aj v tých najťažších podmienkach.

Tento nástroj plnohodnotne pokryje potreby call centra, zákazníckeho servisu alebo automatizovaných marketingových kampaní. Zvládne samotnú komunikáciu agentov call centra (volanie, hodnotenie atď.), rovnako aj riadenie cez prehľadný dashboard a IT servis manažment vo forme Service Desku.

Ako môžete využiť Aliter Contact Center?

  • Automatizácia kontaktu so zákazníkmi: Navrhujte a implementujte vlastné IVR stromy a manažujte odchádzajúce kampane cez prehľadný dashboard
  • Všetko čo potrebujú vaši agenti: Prediktívne vytáčanie, automatické spätné volanie reportingový nástroj zabudovaný priamo v Aliter CC
  • Jednoduchá kontrola kvality: Online analytika a monitoring úrovne poskytovania služieb, nahrávanie hovorov pre neskoršie vyhodnocovanie
  • Rozsiahle API a cloudová kompatibilita: Integrovanie call centra s ostatnými systémami vo vašej firme bude jednoduché a rýchle aj naprieč rôznymi fyzickými lokalitami


Súvisiace produkty