Press
8. 6. 2020

Aká je budúcnosť Home Office po skončení pandémie

Prečítajte si článok z dielne NEXTECH s našou riaditeľkou oddelenia Finance & Operations Zuzanou Urbaníkovou, o tom, ako vidí budúcnosť Home Office-u.

PÝTALI SME SA SLOVENSKÝCH FIRIEM NA ICH SKÚSENOSTI S REŽIMOM HOME OFFICE A BUDÚCNOSŤ REŽIMU PRÁCE ICH ZAMESTNANCOV

  1. Vrátia sa vaši pracovníci po skončení pandémie do kancelárií alebo plánujete dlhodobo udržiavať režim typu home office?
  2. Aké nástroje používate na bezpečný prístup zamestnancov do informačných systémov a kolaboračných nástrojov pri práci z domu?
  3. Ako riešite efektivitu zamestnancov pri práci z domu?
  4. Čo sa podľa vás zmení v spôsobe fungovania vašej spoločnosti po doznení pandémie?
  5. V čom vidíte prínos súčasnej situácie, resp. aké negatívne následky to môže mať pre vašu fi rmu?

 

  1. Režim home office, v akom momentálne pracuje väčšina našich zamestnancov, neplánujeme umelo udržiavať. V prvom rade sa, samozrejme, budeme určite držať vládnych odporúčaní a kopírovať situáciu, ktorá bude všeobecne nastavená v rámci združovania sa osôb na pracoviskách. Na druhej strane si však uvedomujeme aj dôležitosť socializácie a budovanie vzťahov medzi kolegami, čo bez osobného stretnutia nie je možné. Preto budeme radi, ak sa nám podarí čoskoro všetkým opäť bezpečne stretnúť v našich kanceláriách. Samozrejme, za dodržiavania potrebných hygienických opatrení.
  2. Využívame zabezpečené komerčné cloudové služby, kolaboračné nástroje, online mítingy, vzdialený prístup do internej siete, publikovanie verejne dostupných portálov do internetu a vyhýbame sa riešeniam, ktoré sú preukázateľne zraniteľné. Samozrejmosť je šifrovanie komunikácie, všetkých pracovných prostriedkov, informačných systémov a viacfaktorová autentifikácia. Bezpečnosť je v našej firme riadená politikami na základe normy ISO 27001.
  3. Je pravda, že efektivitu musí riešiť každý zamestnávateľ, či sa pracuje z domu, alebo štandardne v kanceláriách. Prvý týždeň sme sa „hromadného home office“ možno trochu báli, či sa dokážu ľudia prinútiť v domácich podmienkach vykonávať všetko tak ako bežne v práci. A ukázalo sa, že zbytočne. Svet v našej branži nezastal, všetko funguje, ako má, mítingy prebiehajú online, projekty sa dokončujú a odovzdávajú – tie digitálne na diaľku, hardvérové v rúškach, z pohovorov na nové pozície sa stali videokonferencie a pod.
  4. Výrazné zmeny vo fungovaní neočakávame. Naši kolegovia dokázali plnohodnotne pracovať aj počas pandémie, iba sme sa presunuli do iného prostredia. Zároveň na prácu z domu sme boli zvyknutí aj predtým. Čo bude ešte stále veľkou zmenou, sú bezpečnostné opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia našich zamestnancov aj zákazníkov.
  5. Vo všetkom sa dá nájsť niečo pozitívne. Čo môžeme všetci pozorovať, je fakt, že niektoré informačné a komunikačné technológie sa pohli v priebehu dvoch mesiacov tam, kde by sa normálne ocitli o pár rokov. Pri mnohých produktoch sa zlepšila bezpečnosť, celková kapacita, čo sa týka používateľov, stabilita. Online komunikácia a digitalizácia sa museli zaviesť tam, kde sa doteraz na ne iba čakalo a kde existovali iba veľmi obmedzené možnosti, napr. do školstva, mestských zastupiteľstiev, zdravotníctva. Úspešne sme si overili okamžitý prechod na online spôsob práce, ešte viac sme sa sústredili na bezpečnostné riziká a úzke miesta v oblasti IKT, v priebehu pár dní sme dokázali dedikovať prostriedky na pomoc štátnej sfére v boji proti pandémii. Takže zmenilo sa to, že budeme ešte lepšie pripravení na krízové udalosti u nás alebo našich klientov.

» ZUZANA URBANÍKOVÁ, FINANCE & OPERATIONS DIRECTOR, ALITER TECHNOLOGIES

 

ZDROJ: NEXTECH

Náhľad článku Nextech: Aká je budúcnosť Home Office po skončení pandémie
Prečítajte si článok z dielne NEXTECH s našou riaditeľkou oddelenia Finance & Operations Zuzanou Urbaníkovou, o tom, ako vidí budúcnosť Home Office-u.