Novinky
11. 10. 2023

Aliter Technologies patrí medzi najlepšie riadené spoločnosti

Spoločnosť Deloitte ocenila Aliter Technologies v globálnom programe Best Managed Companies, ktorý podporuje rozvoj a oceňuje kvalitu a úspech.

V programe sa oceňujú popredné súkromne vlastnené a riadené firmy reprezentujúce najvyššie štandardy kvality a výkonnosti. Firmy sa hodnotia na základe niekoľkých pilierov: premyslená firemná a produktová stratégia, produktivita, otvorenosť k inováciám, riadenie a finančné výsledky, no nezabúda sa ani na firemnú kultúru či schopnosť prilákať a udržať talenty. Ocenenie sa udeľuje už vo viac ako 45 krajinách sveta.

Čo prispelo k zisku tohto ocenenia pre Aliter Technologies, spoločnosti ktorá sa zaoberá informačnými a komunikačnými technológiami, bezpilotnými systémami, automatizáciou a umelou inteligenciou, cloudovými riešeniami a kybernetickou bezpečnosťou, sme sa opýtali CEO spoločnosti Jána Grujbára: “Na túto otázku sa nedá nájsť jednoduchá a priama odpoveď. Podľa mňa je to súhrn mnohých aktivít, ktoré sú síce dnes dobre viditeľné, no ich korene siahajú roky dozadu.
Posledné obdobie bolo predovšetkým o stabilizácii, organizačných zmenách a o zavádzaní nových procesov s cieľom pripraviť sa na ďalší rast v podobe nového biznisu, nových klientov a trhov.

Transformácia riadenia nám priniesla nový model, ktorý distribuuje zodpovednosti a kompetencie medzi dozornú radu, predstavenstvo a rôzne úrovne manažmentu. Takisto ľudia v tímoch dostali väčší priestor realizovať sa a rásť.
Investovali sme na severoamerickom trhu do technológií zameraných na migrácie do cloudu, ale aj do Veľkej Británie do technológií na prediktívne analytiky a monitoring vo virtualizovaných prostrediach. Naši špecialisti implementovali sofistikované riešenia v oblasti kyberbezpečnosti a informačno-komunikačnej infraštruktúry naprieč mnohými štátmi v EÚ.

Nesmieme zabudnúť ani na nami vyvinuté priemyselné drony, ktoré význame posúvajú efektivitu a pomáhajú energetickým spoločnostiam bojovať so zraneniami veľkých operencov, ktoré často narážajú do drôtov vysokého napätia. Toto riešenie našlo využitie v mnohých štátoch Európy, v Južnej Amerike, Austrálii či na Novom Zélande.“

Každá spoločnosť, ktorá získa certifikát Slovakia Best Managed Companies vyslala jasný signál, že podnik nie je len intuitívne manažovaný, ale má dlhodobú stratégiu a veľký potenciál do ďalších rokov, keďže všetci zainteresovaní ľudia vedia, aký je spoločný cieľ a jeho dôvod.