Novinky
7. 11. 2018

Aliter Technologies opätovne získal osvedčenie od Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Dňa 25. októbra sme prevzali z rúk riaditeľa Úradu pre obrannú štandardizáciu, ...

…kodifikáciu a štátne overovanie kvality osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality SOŠ AQAP 2110:2017 s vymedzením predmetu na: „Projektová činnosť, riadenie projektov, integrácia hardware a software, návrh, vývoj, výroba, podpora a prevádzka informačných a komunikačných technológií.”