Novinky
Press
30. 6. 2020

Rozhovor pre Trend: Svet sa zmenil, cloud je príležitosť

Peter Kováč pre časopis Trend o tom ako sa zmenil svet a akú príležitosť cloud prináša.

Svet sa za posledné mesiace výrazne zmenil a práca, ktorá to umožňovala, prešla na home office a do online sveta. Do digitálneho priestoru sa presunuli spolu s nakupovaním aj zábavné aktivity či šport. Čo tento trend znamená a kam povedie, sme sa rozprávali s Petrom Kováčom, riaditeľom pre strategické projekty zo spoločnosti Aliter Technologies, a.s.

Aký má dosah mimoriadna situácia súvisiaca s COVID 19 na IT sektor?

Za posledné mesiace skočil svet do online priestoru. Vďaka tomu zaznamenali významný nárast softvérové platformy v oblasti e-learningu, e-shopov, kolaboračných a videokonferenčných nástrojov. Mnohé produkty, či služby v týchto oblastiach sú prevádzkované vo verejných cloudoch ako napríklad Amazon AWS, Microsoft Azure a Google Cloud, čím umožnili dynamický nárast pri zachovaní stabilnej prevádzky. Rovnako cloudové platformy na báze SaaS pomohli digitálnej transformácii mnohým organizáciám, ktorých zamestnanci prešli na home office. Napríklad platformy ako WIX, Squarespace a Shopify pomohli bežným používateľom jednoducho vytvoriť webové stránky alebo e-shopy aj bez nutnosti zapojenia vývojárskych kapacít. Streamovacie služby Netflix, či HBO GO úspešne nahrádzajú tradičné médiá a najmä v čase karantény poskytli rozsiahly obsah. Vysoký nárast zaevidovali tiež gaming platformy. Napríklad Steam zaznamenal rekordný počet 24 mil. hráčov prihlásených v rovnakom momente. Na druhej strane môžeme očakávať pokles rozvojových projektov pre štátne inštitúcie a korporácie, keďže vlády budú pravdepodobne v rámci úsporných opatrení redukovať alebo posúvať projekty do ďalších rokov.

Ako tieto zmeny ovplyvnili Aliter Technologies?
Venujeme sa hlavne cloudovým technológiám, ktoré aj pred koronavírusom boli na vzostupe a v súčasnosti priniesli ešte viac príležitostí. Pozitívne vnímame aktivity Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý minulý rok naštartoval proces certifikácie verejných cloudových služieb. Zavedená zmena umožní komerčným spoločnostiam poskytovať verejné cloudové služby pre štátne inštitúcie. Do tohto procesu sme sa zapojili medzi prvými a neustále pridávame nové cloudové služby. V najbližších mesiacoch spúšťame produkt MONSE zameraný na monitoring seniorov, ktorý je tiež prevádzkovaný v cloude. V zahraničí máme na kanadskom trhu zaujímavé projekty v oblasti migrácie do verejných cloudov. Pred pár týždňami sme zrealizovali kapitálovú investíciu do spoločnosti Runecast, ktorá poskytuje nástroje na analýzu a monitoring lokálnej a cloudovej infraštruktúry.

Riešite aj zahraničné projekty, napríklad na kanadskom trhu. Prečo práve tam?
V Kanade máme pobočku, ktorá sa zameriava najmä na migrácie do verejných cloudov. Investovali sme kapitál aj do kanadskej spoločnosti Tidal Migrations, ktorá má vlastný produkt zameraný na zefektívnenie a automatizáciu migrácie informačných systémov do prostredia verejného cloudu. Pomocou tohto produktu získajú organizácie automatizovane kvalitné dáta o svojej existujúcej infraštruktúre, odporúčania, ako migrovať systémy a nástroje na efektívnu realizáciu migrácie do verejných cloudov.

Realizujete podobné projekty aj na Slovensku?
Áno, máme viacero projektov, ktorých cieľom je migrovať informačné systémy do prostredia vládneho cloudu. Na Slovensku sú najviac rozšírené privátne cloudy, čiže dátové centrá, ktoré sú prevádzkované štátnymi alebo korporátnymi zákazníkmi a poskytujú vlastné cloudové služby v rámci danej organizácie. Jedným z najväčších privátnych cloudov na Slovensku je vládny cloud, ktorý poskytuje v súčasnosti služby na úrovni IaaS. Sú to služby virtuálnych serverov, dátových úložísk, sietí a ďalších infraštruktúrnych služieb. Vo vládnom cloude je nasadený náš produkt CSP (Cloud Service Provisioner). Zabezpečuje orchestráciu, automatizované nasadzovanie služieb, reporting, monitoring a ďalšie kľúčové funkcionality. Máme rozsiahle know-how a pracujú u nás certifikovaní experti, aby sme zákazníkom vedeli pomôcť s migráciami do prostredia vládneho cloudu.

Spomínali ste spoločnosť Runecast, prečo ste sa rozhodli investovať do tejto spoločnosti?
Spoločnosť je lídrom v oblasti analýzy, monitoringu a riadenia stability lokálnej a cloudovej infraštruktúry. Runecast je synergickým doplnkom do nášho portfólia produktov a umožní nám posilniť naše kompetencie v oblasti cloudových technológií. Produkt má pre nás veľký prínos, najmä pri projektoch zameraných na audit IKT infraštruktúry. Runecast dokáže automatizovane identifikovať konfiguračné problémy, súlad s bezpečnostnými normami a vygenerovať výstupy, ktoré sú pre našich expertov kľúčové pri navrhovaní nápravných opatrení.

 

Zdroj: Trend