Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Riešenie zabezpečuje pravidelnú kontrolu bezpečnosti vašich aktív z pohľadu potenciálnych útočníkov. Aj keď pravidelne identifikujete a odstraňujte nedostatky a periodicky školíte svojich pracovníkov aj špecialistov, môže dochádzať k ohrozeniu aktív. Ak predsa príde k bezpečnostnému incidentu, treba vedieť rýchlo a správne reagovať. Urobiť hĺbkovú analýzu, zistiť potenciálny rozsah škôd, identifikovať pôvodcu, zachytiť dôkazy a zaobstarať nápravu.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Multifaktorová autentifikácia
January 4, 2021
Multifaktorová autentifikácia

Multifaktorová autentifikácia umožňuje bezpečný vstup do interných sietí, ochranu osobných údajov používateľov, atď.

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia
January 4, 2021
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia pomáha eliminovať hrozby v reálnom čase a ponúka okamžité riešenia.

Inteligentný monitoring bezpečnosti
January 4, 2021
Inteligentný monitoring bezpečnosti

Inteligentný monitoring bezpečnosti prináša možnosť automatizovanej detekcie anomálií a odhaľuje každé zníženie výkonu v rámci IT.

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre
January 4, 2021
Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre poskytuje cenné informácie o stave systémov a ich aktuálnom zabezpečení.