Cloud Computing

Termín Cloud označuje priestor na internete, kde je možné ukladať všetky druhy informácií. Ak hovoríme o Cloud computingu, hovoríme o poskytovaní služieb a aplikácií, či programov uložených na serveroch na webe s tým, že používatelia k nim môžu pohodlne pristupovať prakticky odkiaľkoľvek. Všeobecne akceptovanými modelmi služieb cloud computingu sú SaaS (Software as a Service – Softvér ako služba), PaaS (Platform as a Service – Platforma ako služba) a IaaS (Infrastructure as a Service – Infraštruktúra ako služba). Naša spoločnosť ponúka bezpečné poskytovanie týchto služieb na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek klientov.

V súčasnosti sa kladie stále väčší dôraz na cloud computing a orchestráciu, virtualizáciu, dostupnosť a bezpečnosť dátových centier. Pri ich návrhu je potrebné brať do úvahy fyzickú distribuovanosť a umiestnenie, stavebnú časť, bezpečnosť, vysoko dostupnú technologickú, IT a komunikačnú infraštruktúru.

Tieto dátové centrá riadené a monitorované cez centrálne operačné centrá s podporou 7x24x365 tvoria flexibilnú IKT infraštruktúru pre bezpečné prevádzkovanie informačných systémov.

Našou hlavnou skúsenosťou v oblasti cloud computingu je úspešný projekt Vládny Cloud, ktorého súčasťou bola aj implementácia nášho produktu Cloud Service Provisioner. Vybudovali sme jeden komplexný systém, ktorý nahradil nutnosť vybudovania viacerých neúplne využívaných systémov.

MÁM ZÁUJEM