Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Úlohou tohto riešenia je chrániť aktíva ako perimeter – t.j. siete, pracovné stanice, servery, operačné systémy, databázy, aplikácie a zároveň šifrovať dáta. Ochrana aktív prebieha vo virtualizovanom aj cloudovom prostredí. Zabránite tak škodlivému kódu prenikať do vašich aktív z internetu, emailov, web stránok alebo fyzických médií. Ochránite sa proti znefunkčneniu vašich služieb. Vy sami kontrolujete kto a kedy má mať prístup k akému aktívu a v akom rozsahu. Každý prístup a jeho rozsah evidujete a môžete analyzovať. Užívateľov je možné identifikovať viacfaktorovo. Takto zabránite úniku dát a ste schopní identifikovať, uchovať a analyzovať každú zmenu firemného prostredia.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia
January 4, 2021
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia pomáha eliminovať hrozby v reálnom čase a ponúka okamžité riešenia.

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty
January 4, 2021
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty poskytuje hĺbkovú analýzu, identifikáciu pôvodcu škôd, či zaobstaranie nápravy.

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre
January 4, 2021
Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre poskytuje cenné informácie o stave systémov a ich aktuálnom zabezpečení.

Multifaktorová autentifikácia
January 4, 2021
Multifaktorová autentifikácia

Multifaktorová autentifikácia umožňuje bezpečný vstup do interných sietí, ochranu osobných údajov používateľov, atď.