Inteligentný monitoring privilegovaných prístupov

Administrátori jednotlivých systémov sa môžu ľahko stať potenciálnou hrozbou v infraštruktúre organizácie vďaka vysokým oprávneniam a prístupom k rôznym systémom, ktoré majú pod správou. Preto je potrebné zabezpečiť monitoring činnosti administrátorov IT systémov. Spätné auditovanie používateľských aktivít nám môže dopomôcť k odhaleniu zneužitia oprávnení alebo výskytu nechcených omylov, ktoré mohli vzniknúť pri plánovaných zmenách v systémoch. Riešenie poskytuje automatické vykonanie bezpečnostných opatrení a detekciu preddefinovaných podozrivých činností.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Monitoring a analýza sieťovej komunikácie
January 4, 2021
Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie.

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty
January 4, 2021
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty poskytuje hĺbkovú analýzu, identifikáciu pôvodcu škôd, či zaobstaranie nápravy.

Multifaktorová autentifikácia
January 4, 2021
Multifaktorová autentifikácia

Multifaktorová autentifikácia umožňuje bezpečný vstup do interných sietí, ochranu osobných údajov používateľov, atď.

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia
January 4, 2021
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia pomáha eliminovať hrozby v reálnom čase a ponúka okamžité riešenia.