Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring siete nám poskytuje informácie o všetkom dianí v internej sieti, čo nám pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie. Vďaka behaviorálnej analýze v reálnom čase vieme rýchlo a efektívne detegovať podozrivú komunikáciu. Integrácia informačných technológií so SIEM systémom (Security information and event management) nám ponúka prehľadné vyhodnocovanie a kategorizáciu udalostí. Nepretržitý monitoring bezpečnostných udalostí a ich vzájomná korelácia z viacerých systémov nám poskytuje ucelenejší pohľad na potenciálne pokusy o útok v rôznych častiach siete a subsystémoch. Výsledky o stave bezpečnosti infraštruktúry môžu byť prezentované pomocou krátkodobých a dlhodobých reportov. Toto riešenie tiež pomáha pri forenznej analýze za účelom vyšetrenia útokov.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Inteligentný monitoring privilegovaných prístupov
January 4, 2021
Inteligentný monitoring privilegovaných prístupov

Riešenie poskytuje automatické vykonanie bezpečnostných opatrení a detekciu preddefinovaných podozrivých činností.

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie
January 4, 2021
Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie má za úlohu chrániť aktíva ako perimeter – a zároveň šifrovať dáta.

Sieťová bezpečnosť
January 4, 2021
Sieťová bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a zabezpečenie IT infraštruktúry a údajov by malo byť jedným z prvoradých cieľov každej organizácie.

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty
January 4, 2021
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty poskytuje hĺbkovú analýzu, identifikáciu pôvodcu škôd, či zaobstaranie nápravy.