Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring siete nám poskytuje informácie o všetkom dianí v internej sieti, čo nám pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie. Vďaka behaviorálnej analýze v reálnom čase vieme rýchlo a efektívne detegovať podozrivú komunikáciu. Integrácia informačných technológií so SIEM systémom (Security information and event management) nám ponúka prehľadné vyhodnocovanie a kategorizáciu udalostí. Nepretržitý monitoring bezpečnostných udalostí a ich vzájomná korelácia z viacerých systémov nám poskytuje ucelenejší pohľad na potenciálne pokusy o útok v rôznych častiach siete a subsystémoch. Výsledky o stave bezpečnosti infraštruktúry môžu byť prezentované pomocou krátkodobých a dlhodobých reportov. Toto riešenie tiež pomáha pri forenznej analýze za účelom vyšetrenia útokov.

MÁM ZÁUJEM