Security Operation Center

Úlohou Security Operation Center (SOC) je nepretržite monitorovať, predchádzať, odhaľovať, vyšetrovať a reagovať na bezpečnostné hrozby z vonku a z vnútra organizácie. Pomocou podporných nástrojov a technológií, SOC získava ucelený prehľad nad infraštruktúrou z pohľadu bezpečnosti. Tým pádom vie efektívne a rýchlo reagovať na potenciálne hrozby. SOC implementuje celkovú stratégiu kybernetickej bezpečnosti organizácie a pôsobí ako ústredný bod spolupráce pri koordinovanom úsilí o monitorovanie, hodnotenie a obranu pred útokmi.

MÁM ZÁUJEM