8/14/2017
IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

Pravidelne sa zapájame do Týždňa dobrovoľníctva v Bratislave. Naši kolegovia navštevujú seniorov v zariadení Domov pri kríži v bratislavskej Dúbravke, kde im približujú ako pracovať s počítačmi a smart zariadeniami. Sme radi, že v jednej z hlavných tém súčasnosti môžeme prepojiť jednotlivé generácie.

V roku 2019 sme zároveň prispeli k otvoreniu počítačovej učebne pre seniorov v Karlovej Vsi v Bratislave, kde sme pre seniorov poskytli 9 počítačov.
-
Mohlo by vás zaujať
Vianočné trhy
August 14, 2017
Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

Podpora knižným publikáciám
October 5, 2017
Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

Aliter Inkubátor
August 14, 2017
Aliter Inkubátor

Ponúkame platené stáže pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, aby sme im pomohli vstúpiť do profesijného života.

Vzdávame hold padlým
July 2, 2020
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.