14. 8. 2017

IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

Pravidelne sa zapájame do Týždňa dobrovoľníctva v Bratislave. Naši kolegovia navštevujú seniorov v zariadení Domov pri kríži v bratislavskej Dúbravke, kde im približujú ako pracovať s počítačmi a smart zariadeniami. Sme radi, že v jednej z hlavných tém súčasnosti môžeme prepojiť jednotlivé generácie.

V roku 2019 sme zároveň prispeli k otvoreniu počítačovej učebne pre seniorov v Karlovej Vsi v Bratislave, kde sme pre seniorov poskytli 9 počítačov.
-