INOVÁCIE A KVALITA

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

Prehrať Viac o firme

When your security depends on IT

Chránime Vaše investície a technológie využívame ako nástroj na dosiahnutie Vašich cieľov. Naše inovatívne riešenia sa odvíjajú od Vašich požiadaviek.

Špeciálne systémy

Divízia Špeciálnych systémov vyvíja a dodáva sofistikované technológie pre podporu špeciálnych komunikačných a informačných systémov vojenských a nevojenských operácií krízového riadenia.
Jej riešenia sú určené pre ozbrojené sily, políciu, hasičský zbor, záchranné tímy, sily špeciálneho určenia, civilnú ochranu, personál krízového riadenia a ďalšie zložky a organizácie, ktoré sa podieľajú na úlohách obrany štátu, bezpečnosti či záchrany a ochrany obyvateľstva.

Zistiť viac

IKT & Bezpečnosť

Chránime Vaše aktíva: informácie, administratívu, personál, bezpečnosť budov a kontinuitu podnikateľského plánovania.
Aliter Technologies poskytuje komplexné bezpečnostné audity a analýzu rizík, bezpečnostné politiky, bezpečnostné plány a projekty podľa individuálnych vnútorných politík, medzinárodných noriem a vnútroštátnych právnych predpisov. Ak sú Vaše dátové a informačné systémy kľúčové pre Vašu prevádzku, odporúčame Vám plánovanie kontinuity a odolnosti (BCP) a testovanie.

Zistiť viac

AAL

Ambient Assisted Living predstavuje v našej spoločnosti nové možnosti starostlivosti a priestor na poskytovanie nových elektronických služieb. Ponúkame unifikovaný centrálny systém na podporu seniorov, vďaka ktorému sa budú cítiť oveľa bezpečnejšie a môžu jednoducho komunikovať s príbuznými a získať pomoc v prípade potreby.
Riešenie poskytuje moderné informačné a komunikačné technológie (IKT) pre seniorov a vytvára prostredie, ktoré umožňuje transparentnú integráciu sociálnych služieb a potrieb pre dlhodobú zdravotno-sociálnu starostlivosť seniorov a iných zdravotne znevýhodnených občanov.

Zistiť viac

Automatizácia & Komunikácia

V oblasti automatizačných a komunikačných systémov prinášame našim klientom z rôznych odvetví (ako napríklad výroba, energetické a prírodne prostriedky, zdravotníctvo) riešenia a produkty pripravené na základe nášho výskumu a vývoja.
Táto sféra zahŕňa aj špeciálne návrhy v oblastiach inteligentných sietí, mobilných komunikácii a lokalizačných systémov, ako aj riešenia pre aktívnu ochranu a núdzovú pomoc.

Zistiť viac
 • Špeciálne systémy

  Špeciálne systémy

  Divízia Špeciálnych systémov vyvíja a dodáva sofistikované technológie pre podporu špeciálnych komunikačných a informačných systémov vojenských a nevojenských operácií krízového riadenia.
  Jej riešenia sú určené pre ozbrojené sily, políciu, hasičský zbor, záchranné tímy, sily špeciálneho určenia, civilnú ochranu, personál krízového riadenia a ďalšie zložky a organizácie, ktoré sa podieľajú na úlohách obrany štátu, bezpečnosti či záchrany a ochrany obyvateľstva.

  Zistiť viac
 • IKT & Bezpečnosť

  IKT & Bezpečnosť

  Chránime Vaše aktíva: informácie, administratívu, personál, bezpečnosť budov a kontinuitu podnikateľského plánovania.
  Aliter Technologies poskytuje komplexné bezpečnostné audity a analýzu rizík, bezpečnostné politiky, bezpečnostné plány a projekty podľa individuálnych vnútorných politík, medzinárodných noriem a vnútroštátnych právnych predpisov. Ak sú Vaše dátové a informačné systémy kľúčové pre Vašu prevádzku, odporúčame Vám plánovanie kontinuity a odolnosti (BCP) a testovanie.

  Zistiť viac
 • AAL

  AAL

  Ambient Assisted Living predstavuje v našej spoločnosti nové možnosti starostlivosti a priestor na poskytovanie nových elektronických služieb. Ponúkame unifikovaný centrálny systém na podporu seniorov, vďaka ktorému sa budú cítiť oveľa bezpečnejšie a môžu jednoducho komunikovať s príbuznými a získať pomoc v prípade potreby.
  Riešenie poskytuje moderné informačné a komunikačné technológie (IKT) pre seniorov a vytvára prostredie, ktoré umožňuje transparentnú integráciu sociálnych služieb a potrieb pre dlhodobú zdravotno-sociálnu starostlivosť seniorov a iných zdravotne znevýhodnených občanov.

  Zistiť viac
 • Automatizácia & Komunikácia

  Automatizácia & Komunikácia

  V oblasti automatizačných a komunikačných systémov prinášame našim klientom z rôznych odvetví (ako napríklad výroba, energetické a prírodne prostriedky, zdravotníctvo) riešenia a produkty pripravené na základe nášho výskumu a vývoja.
  Táto sféra zahŕňa aj špeciálne návrhy v oblastiach inteligentných sietí, mobilných komunikácii a lokalizačných systémov, ako aj riešenia pre aktívnu ochranu a núdzovú pomoc.

  Zistiť viac

Top Produkty

Jedným zo špecifík našej spoločnosti je vývoj jedinečného hardvéru
a návrh IKT riešení na mieru.

Špeciálne systémy

COMTAG®

COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu. Skladá sa z hlasového komponentu, dátového komponentu a príslušenstva.

Hlasový komponent poskytuje interné komunikačné služby vo vozidle a prístup do rádiových zariadení.

Unikátnou vlastnosťou COMTAG®-u je dynamické smerovanie dát a funkcionalita MANET cez úzkopásmové V/UKV rádiové siete, ktorá je poskytovaná dátovou riadiacou jednotkou. Príslušenstvo obsahuje rôzne typy náhlavných súprav a ďalšiu doplnkovú výbavu.

Produktový list na stiahnutie v pdf:

COMTAG Produktový list Aliter Technologies

 

Zistiť viac
Špeciálne systémy

COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia ako aj dočasných operačných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Toto tiež zahŕňa použitie a integráciu rôznych prenosových prostriedkov ako sú vojenské a civilné rádiá, rádio reléové zariadenia, civilné rádiá, vysoko-rýchlostné MANET rádiá, satelitné zariadenia, metalické a optické vedenia, a pod., ktoré umožňujú vybudovať komplexnú taktickú komunikačnú sieť.

COMTANET® je k dispozícii:

 • v ľahkej nasaditeľnej konfigurácii s transportnými boxami osadenými príslušnými IKT technológiami alebo
 • ako mobilný systém velenia a riadenia integrovaný do technologických kontajnerov a/alebo špeciálnych vozidiel velenia a riadenia

Jadro COMTANET®-u pozostáva z MIL-STD taktických IKT zariadení ako sú servery, smerovače, prepínače, elektrické zdroje, jednotky distribúcie js. elektrického napájania a zálohovania, hlasové rádiové brány, dátové rádiové brány, vysokorýchlostné MANET rádiá, prevodníky, jednotky zakončenia vedení, jednotky monitorovania rádiovej komunikácie. Konštrukcia týchto zariadení umožňuje ich inštaláciu a použitie vo vojenských zbraňových systémoch ako sú tanky, bojové obrnené vozidlá, systémy delostrelectva a pod.

Produktový list na stiahnutie v pdf:

COMTANET Produktový list Aliter Technologies

Zistiť viac
IKT & Cloud

Aliter CC

Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

Zistiť viac
IKT & Cloud

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou. Poskytovateľovi IaaS-u umožňuje efektívne spravovať požiadavky žiadateľov na IaaS a sledovať využívanie HW prostriedkov. Zároveň poskytuje žiadateľovi možnosť samostatne a jednoducho definovať zložité požiadavky na IaaS a navyše zohľadňuje náročné kritériá na bezpečnosť celého riešenia. Súčasťou CSP je monitoring poskytnutého IaaS-u a prehľadný reporting využitia zdrojov v cloude.

Pre akého zákazníka je tento produkt?

Cloud Service Provisioner (CSP) je produkt pre zákazníkov, ktorí chcú prevádzkovať vlastný privátny, či verejný cloud.

Kľúčové výhody:

 • User-friendly workflow zadávania požiadaviek s validačnými pravidlami pre používateľov
 • Schvaľovací workflow pre schválenie požiadaviek manažérom
 • Automotizované poskytovanie služby infraštruktúry
 • Monitoring a reporting infraštruktúry pre odberateľov cloudových služieb, ako aj pre prevádzkovateľa cloudu
 • Disaster recovery pre neustálu dostupnosť v prípade nečakaného výpadku systému

Produktový list na stiahnutie v pdf:

Cloud Service Provisioner Produktový list Aliter Technologies

Zistiť viac
IKT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator

Integračná platforma je centrálny prvok IKT infraštruktúry a servisne orientovanej architektúry (SOA) pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

ESO poskytuje spravovanie, proxovanie, publikovanie, transformovanie a zabezpečenie synchrónnej a asynchrónnej systémovej integrácie. ESO unifikuje vzájomnú systémovú komunikáciu a predstavuje jeden centrálny bod pre všetky rozhrania a transakčné toky, eliminuje opakované preposielanie údajov a poskytuje služby garantovaného doručenia.

ESO poskytuje všetky rozšírené autorizačné metódy a ich vzájomné preklápanie, čím zabezpečíte jednotnú autentifikačnú a autorizačnú politiku vo vašom prostredí.

 

Zistiť viac
 • COMTAG®

  COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu. Skladá sa z hlasového komponentu, dátového komponentu a príslušenstva.

  Hlasový komponent poskytuje interné komunikačné služby vo vozidle a prístup do rádiových zariadení.

  Unikátnou vlastnosťou COMTAG®-u je dynamické smerovanie dát a funkcionalita MANET cez úzkopásmové V/UKV rádiové siete, ktorá je poskytovaná dátovou riadiacou jednotkou. Príslušenstvo obsahuje rôzne typy náhlavných súprav a ďalšiu doplnkovú výbavu.

  Produktový list na stiahnutie v pdf:

  COMTAG Produktový list Aliter Technologies

   

  Zistiť viac
 • COMTANET®

  COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia ako aj dočasných operačných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Toto tiež zahŕňa použitie a integráciu rôznych prenosových prostriedkov ako sú vojenské a civilné rádiá, rádio reléové zariadenia, civilné rádiá, vysoko-rýchlostné MANET rádiá, satelitné zariadenia, metalické a optické vedenia, a pod., ktoré umožňujú vybudovať komplexnú taktickú komunikačnú sieť.

  COMTANET® je k dispozícii:

  • v ľahkej nasaditeľnej konfigurácii s transportnými boxami osadenými príslušnými IKT technológiami alebo
  • ako mobilný systém velenia a riadenia integrovaný do technologických kontajnerov a/alebo špeciálnych vozidiel velenia a riadenia

  Jadro COMTANET®-u pozostáva z MIL-STD taktických IKT zariadení ako sú servery, smerovače, prepínače, elektrické zdroje, jednotky distribúcie js. elektrického napájania a zálohovania, hlasové rádiové brány, dátové rádiové brány, vysokorýchlostné MANET rádiá, prevodníky, jednotky zakončenia vedení, jednotky monitorovania rádiovej komunikácie. Konštrukcia týchto zariadení umožňuje ich inštaláciu a použitie vo vojenských zbraňových systémoch ako sú tanky, bojové obrnené vozidlá, systémy delostrelectva a pod.

  Produktový list na stiahnutie v pdf:

  COMTANET Produktový list Aliter Technologies

  Zistiť viac
 • Aliter CC

  Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

  Zistiť viac
 • Cloud Service Provisioner

  Cloud Service Provisioner (CSP) je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou. Poskytovateľovi IaaS-u umožňuje efektívne spravovať požiadavky žiadateľov na IaaS a sledovať využívanie HW prostriedkov. Zároveň poskytuje žiadateľovi možnosť samostatne a jednoducho definovať zložité požiadavky na IaaS a navyše zohľadňuje náročné kritériá na bezpečnosť celého riešenia. Súčasťou CSP je monitoring poskytnutého IaaS-u a prehľadný reporting využitia zdrojov v cloude.

  Pre akého zákazníka je tento produkt?

  Cloud Service Provisioner (CSP) je produkt pre zákazníkov, ktorí chcú prevádzkovať vlastný privátny, či verejný cloud.

  Kľúčové výhody:

  • User-friendly workflow zadávania požiadaviek s validačnými pravidlami pre používateľov
  • Schvaľovací workflow pre schválenie požiadaviek manažérom
  • Automotizované poskytovanie služby infraštruktúry
  • Monitoring a reporting infraštruktúry pre odberateľov cloudových služieb, ako aj pre prevádzkovateľa cloudu
  • Disaster recovery pre neustálu dostupnosť v prípade nečakaného výpadku systému

  Produktový list na stiahnutie v pdf:

  Cloud Service Provisioner Produktový list Aliter Technologies

  Zistiť viac
 • Enterprise Service Orchestrator

  Integračná platforma je centrálny prvok IKT infraštruktúry a servisne orientovanej architektúry (SOA) pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

  ESO poskytuje spravovanie, proxovanie, publikovanie, transformovanie a zabezpečenie synchrónnej a asynchrónnej systémovej integrácie. ESO unifikuje vzájomnú systémovú komunikáciu a predstavuje jeden centrálny bod pre všetky rozhrania a transakčné toky, eliminuje opakované preposielanie údajov a poskytuje služby garantovaného doručenia.

  ESO poskytuje všetky rozšírené autorizačné metódy a ich vzájomné preklápanie, čím zabezpečíte jednotnú autentifikačnú a autorizačnú politiku vo vašom prostredí.

   

  Zistiť viac

250+

Počet projektov

NATO, záchranári, ochrana hranice, špeciálne jednotky, nadnárodné projekty v oblasti zberu a spracovania spravodajských informácií.

20+

Ocenenia

Umiestnili sme sa v Deloitte CE Technology Fast 50 aj v BIG 5. Patríme medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v regióne CEE.

100+

Spokojní klienti

Naše produkty a riešenia si získali dôveru medzinárodných organizácií, globálnych technologických spoločností aj štatnej správy doma a v zahraničí.

Naši Top Klienti

Ďakujeme našim klientom a obchodným partnerom za dôveru
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Novinky

Aktuality, Tlačové správy, Články, Aliter Technologies v médiach.

04/01/19

Prečítajte si, zhodnotenie roku 2018 a výzvy do roku 2019 od nášho CEO Petra Dostála.

Skončil sa úspešný rok 2018. Peter Dostál bilancuje starý rok a pozerá sa, čo nás čaká v roku 2019. Prečítajte si aké výzvy čakajú Aliter Technologies.

Čítať viac
21/12/18

Aliter Technologies o kyber hrozbách a univerzitnom cloude na konferencii UNINFOS 2018

13. decembra 2018 sa o svoje skúsenosti podelili odborníci z Aliter Technologies na konferencii UNINFOS 2018.

Čítať viac
12/12/18

Partner Aliter Technologies úspešne prešiel testami Britskej armády

Britská armáda pozvala najvýznamnejších výrobcov robotických a autonómnych systémov, aby poskytli svoje zariadenia  na testovanie priamo britským vojakom.

Čítať viac