INOVÁCIE A KVALITA

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

Prehrať Viac o firme

When your security depends on IT

Chránime Vaše investície a technológie využívame ako nástroj na dosiahnutie Vašich cieľov. Naše inovatívne riešenia sa odvíjajú od Vašich požiadaviek.

Špeciálne systémy

Divízia Špeciálnych systémov vyvíja a dodáva sofistikované technológie pre podporu špeciálnych komunikačných a informačných systémov vojenských a nevojenských operácií krízového riadenia.
Jej riešenia sú určené pre ozbrojené sily, políciu, hasičský zbor, záchranné tímy, sily špeciálneho určenia, civilnú ochranu, personál krízového riadenia a ďalšie zložky a organizácie, ktoré sa podieľajú na úlohách obrany štátu, bezpečnosti, či záchrany a ochrany obyvateľstva

Zistiť viac

IKT & Cloud

Naším cieľom je nasadenie informačných systémov s dôrazom na ich spoľahlivosť, dostupnosť, vysokú bezpečnosť a efektívnu prevádzku v cloude alebo vo vlastnej IT infraštruktúre. Poskytujeme širokú škálu komplexných služieb v oblasti podpory verejného cloudu a migrácie do verejného cloudu. V oblasti privátneho cloudu kladieme dôraz na cloud computing s efektívnou orchestráciou virtualizovaných prostredí a ich zdrojov, automatizovaným poskytovaním a vyraďovaním služieb z prevádzky, vysokou dostupnosťou koncových služieb, transparentnosťou a flexibilitou služieb.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť

Ponúkame komplexné služby detekcie, analýzy, návrhu, integrácie a prevádzky bezpečných informačných systémov realizovaných na mieru podľa potrieb našich klientov. Naše riešenia zahŕňajú komplexné a efektívne technologické postupy potrebné pre zabezpečenie sietí, serverov, aplikácií a citlivých údajov pred škodlivými útokmi v rôznych oblastiach. Realizujeme aj komplexný outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT.

Zistiť viac

Vývoj softvéru

Náš tím softvérového vývoja poskytuje klientom inovatívne riešenia prispôsobené ich potrebám v súlade s aktuálnymi trendmi a štandardami. Zameriavame sa primárne na webové riešenia a enterprise systémy. Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, integračné platformy a nástroje pre efektívnu prevádzku, ako aj nástroje pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.

Zistiť viac
 • Špeciálne systémy

  Špeciálne systémy

  Divízia Špeciálnych systémov vyvíja a dodáva sofistikované technológie pre podporu špeciálnych komunikačných a informačných systémov vojenských a nevojenských operácií krízového riadenia.
  Jej riešenia sú určené pre ozbrojené sily, políciu, hasičský zbor, záchranné tímy, sily špeciálneho určenia, civilnú ochranu, personál krízového riadenia a ďalšie zložky a organizácie, ktoré sa podieľajú na úlohách obrany štátu, bezpečnosti, či záchrany a ochrany obyvateľstva

  Zistiť viac
 • IKT & Cloud

  IKT & Cloud

  Naším cieľom je nasadenie informačných systémov s dôrazom na ich spoľahlivosť, dostupnosť, vysokú bezpečnosť a efektívnu prevádzku v cloude alebo vo vlastnej IT infraštruktúre. Poskytujeme širokú škálu komplexných služieb v oblasti podpory verejného cloudu a migrácie do verejného cloudu. V oblasti privátneho cloudu kladieme dôraz na cloud computing s efektívnou orchestráciou virtualizovaných prostredí a ich zdrojov, automatizovaným poskytovaním a vyraďovaním služieb z prevádzky, vysokou dostupnosťou koncových služieb, transparentnosťou a flexibilitou služieb.

  Zistiť viac
 • Kybernetická bezpečnosť

  Kybernetická bezpečnosť

  Ponúkame komplexné služby detekcie, analýzy, návrhu, integrácie a prevádzky bezpečných informačných systémov realizovaných na mieru podľa potrieb našich klientov. Naše riešenia zahŕňajú komplexné a efektívne technologické postupy potrebné pre zabezpečenie sietí, serverov, aplikácií a citlivých údajov pred škodlivými útokmi v rôznych oblastiach. Realizujeme aj komplexný outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT.

  Zistiť viac
 • Vývoj softvéru

  Vývoj softvéru

  Náš tím softvérového vývoja poskytuje klientom inovatívne riešenia prispôsobené ich potrebám v súlade s aktuálnymi trendmi a štandardami. Zameriavame sa primárne na webové riešenia a enterprise systémy. Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, integračné platformy a nástroje pre efektívnu prevádzku, ako aj nástroje pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.

  Zistiť viac

Top Produkty

Jedným zo špecifík našej spoločnosti je vývoj jedinečného hardvéru
a návrh IKT riešení na mieru.

Špeciálne systémy

COMTAG®

COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu. Skladá sa z hlasového komponentu, dátového komponentu a príslušenstva.

Hlasový komponent poskytuje interné komunikačné služby vo vozidle a prístup do rádiových zariadení.

Unikátnou vlastnosťou COMTAG®-u je dynamické smerovanie dát a funkcionalita MANET cez úzkopásmové V/UKV rádiové siete, ktorá je poskytovaná dátovou riadiacou jednotkou. Príslušenstvo obsahuje rôzne typy náhlavných súprav a ďalšiu doplnkovú výbavu.

Materiály na stiahnutie v pdf:

COMTAG brožúra Aliter Technologies

 

Zistiť viac
Špeciálne systémy

COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia ako aj dočasných operačných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Toto tiež zahŕňa použitie a integráciu rôznych prenosových prostriedkov ako sú vojenské a civilné rádiá, rádio reléové zariadenia, civilné rádiá, vysoko-rýchlostné MANET rádiá, satelitné zariadenia, metalické a optické vedenia, a pod., ktoré umožňujú vybudovať komplexnú taktickú komunikačnú sieť.

COMTANET® je k dispozícii:

 • v ľahkej nasaditeľnej konfigurácii s transportnými boxami osadenými príslušnými IKT technológiami alebo
 • ako mobilný systém velenia a riadenia integrovaný do technologických kontajnerov a/alebo špeciálnych vozidiel velenia a riadenia

Jadro COMTANET®-u pozostáva z MIL-STD taktických IKT zariadení ako sú servery, smerovače, prepínače, elektrické zdroje, jednotky distribúcie js. elektrického napájania a zálohovania, hlasové rádiové brány, dátové rádiové brány, vysokorýchlostné MANET rádiá, prevodníky, jednotky zakončenia vedení, jednotky monitorovania rádiovej komunikácie. Konštrukcia týchto zariadení umožňuje ich inštaláciu a použitie vo vojenských zbraňových systémoch ako sú tanky, bojové obrnené vozidlá, systémy delostrelectva a pod.

Materiály na stiahnutie v pdf:

COMTANET brožúra Aliter Technologies

Zistiť viac
IKT & Cloud

Aliter CC

Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

Zistiť viac
IKT & Cloud

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou. Poskytovateľovi IaaS-u umožňuje efektívne spravovať požiadavky žiadateľov na IaaS a sledovať využívanie HW prostriedkov. Zároveň poskytuje žiadateľovi možnosť samostatne a jednoducho definovať zložité požiadavky na IaaS a navyše zohľadňuje náročné kritériá na bezpečnosť celého riešenia. Súčasťou CSP je monitoring poskytnutého IaaS-u a prehľadný reporting využitia zdrojov v cloude.

Pre akého zákazníka je tento produkt?

Cloud Service Provisioner (CSP) je produkt pre zákazníkov, ktorí chcú prevádzkovať vlastný privátny, či verejný cloud.

Kľúčové výhody:

 • User-friendly workflow zadávania požiadaviek s validačnými pravidlami pre používateľov
 • Schvaľovací workflow pre schválenie požiadaviek manažérom
 • Automotizované poskytovanie služby infraštruktúry
 • Monitoring a reporting infraštruktúry pre odberateľov cloudových služieb, ako aj pre prevádzkovateľa cloudu
 • Disaster recovery pre neustálu dostupnosť v prípade nečakaného výpadku systému

Produktový list na stiahnutie v pdf:

Cloud Service Provisioner Produktový list Aliter Technologies

Zistiť viac
Vývoj softvéru

Enterprise Service Orchestrator

Integračná platforma je centrálny prvok IKT infraštruktúry a servisne orientovanej architektúry (SOA) pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

ESO poskytuje spravovanie, proxovanie, publikovanie, transformovanie a zabezpečenie synchrónnej a asynchrónnej systémovej integrácie. ESO unifikuje vzájomnú systémovú komunikáciu a predstavuje jeden centrálny bod pre všetky rozhrania a transakčné toky, eliminuje opakované preposielanie údajov a poskytuje služby garantovaného doručenia.

ESO poskytuje všetky rozšírené autorizačné metódy a ich vzájomné preklápanie, čím zabezpečíte jednotnú autentifikačnú a autorizačnú politiku vo vašom prostredí.

 

Zistiť viac
 • COMTAG®

  COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu. Skladá sa z hlasového komponentu, dátového komponentu a príslušenstva.

  Hlasový komponent poskytuje interné komunikačné služby vo vozidle a prístup do rádiových zariadení.

  Unikátnou vlastnosťou COMTAG®-u je dynamické smerovanie dát a funkcionalita MANET cez úzkopásmové V/UKV rádiové siete, ktorá je poskytovaná dátovou riadiacou jednotkou. Príslušenstvo obsahuje rôzne typy náhlavných súprav a ďalšiu doplnkovú výbavu.

  Materiály na stiahnutie v pdf:

  COMTAG brožúra Aliter Technologies

   

  Zistiť viac
 • COMTANET®

  COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia ako aj dočasných operačných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Toto tiež zahŕňa použitie a integráciu rôznych prenosových prostriedkov ako sú vojenské a civilné rádiá, rádio reléové zariadenia, civilné rádiá, vysoko-rýchlostné MANET rádiá, satelitné zariadenia, metalické a optické vedenia, a pod., ktoré umožňujú vybudovať komplexnú taktickú komunikačnú sieť.

  COMTANET® je k dispozícii:

  • v ľahkej nasaditeľnej konfigurácii s transportnými boxami osadenými príslušnými IKT technológiami alebo
  • ako mobilný systém velenia a riadenia integrovaný do technologických kontajnerov a/alebo špeciálnych vozidiel velenia a riadenia

  Jadro COMTANET®-u pozostáva z MIL-STD taktických IKT zariadení ako sú servery, smerovače, prepínače, elektrické zdroje, jednotky distribúcie js. elektrického napájania a zálohovania, hlasové rádiové brány, dátové rádiové brány, vysokorýchlostné MANET rádiá, prevodníky, jednotky zakončenia vedení, jednotky monitorovania rádiovej komunikácie. Konštrukcia týchto zariadení umožňuje ich inštaláciu a použitie vo vojenských zbraňových systémoch ako sú tanky, bojové obrnené vozidlá, systémy delostrelectva a pod.

  Materiály na stiahnutie v pdf:

  COMTANET brožúra Aliter Technologies

  Zistiť viac
 • Aliter CC

  Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

  Zistiť viac
 • Cloud Service Provisioner

  Cloud Service Provisioner (CSP) je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou. Poskytovateľovi IaaS-u umožňuje efektívne spravovať požiadavky žiadateľov na IaaS a sledovať využívanie HW prostriedkov. Zároveň poskytuje žiadateľovi možnosť samostatne a jednoducho definovať zložité požiadavky na IaaS a navyše zohľadňuje náročné kritériá na bezpečnosť celého riešenia. Súčasťou CSP je monitoring poskytnutého IaaS-u a prehľadný reporting využitia zdrojov v cloude.

  Pre akého zákazníka je tento produkt?

  Cloud Service Provisioner (CSP) je produkt pre zákazníkov, ktorí chcú prevádzkovať vlastný privátny, či verejný cloud.

  Kľúčové výhody:

  • User-friendly workflow zadávania požiadaviek s validačnými pravidlami pre používateľov
  • Schvaľovací workflow pre schválenie požiadaviek manažérom
  • Automotizované poskytovanie služby infraštruktúry
  • Monitoring a reporting infraštruktúry pre odberateľov cloudových služieb, ako aj pre prevádzkovateľa cloudu
  • Disaster recovery pre neustálu dostupnosť v prípade nečakaného výpadku systému

  Produktový list na stiahnutie v pdf:

  Cloud Service Provisioner Produktový list Aliter Technologies

  Zistiť viac
 • Enterprise Service Orchestrator

  Integračná platforma je centrálny prvok IKT infraštruktúry a servisne orientovanej architektúry (SOA) pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

  ESO poskytuje spravovanie, proxovanie, publikovanie, transformovanie a zabezpečenie synchrónnej a asynchrónnej systémovej integrácie. ESO unifikuje vzájomnú systémovú komunikáciu a predstavuje jeden centrálny bod pre všetky rozhrania a transakčné toky, eliminuje opakované preposielanie údajov a poskytuje služby garantovaného doručenia.

  ESO poskytuje všetky rozšírené autorizačné metódy a ich vzájomné preklápanie, čím zabezpečíte jednotnú autentifikačnú a autorizačnú politiku vo vašom prostredí.

   

  Zistiť viac

250+

Počet projektov

NATO, záchranári, ochrana hranice, špeciálne jednotky, nadnárodné projekty v oblasti zberu a spracovania spravodajských informácií.

20+

Ocenenia

Umiestnili sme sa v Deloitte CE Technology Fast 50 aj v BIG 5. Patríme medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v regióne CEE.

100+

Spokojní klienti

Naše produkty a riešenia si získali dôveru medzinárodných organizácií, globálnych technologických spoločností aj štátnej správy doma a v zahraničí.

Naši Top Klienti

Ďakujeme našim klientom a obchodným partnerom za dôveru
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Novinky

Aktuality, Tlačové správy, Články, Aliter Technologies v médiach.

16/09/20

Security Tipy & Triky 08: Čo robiť keď vám aplikácie na telefóne nefungujú správne?

Nainštalovali ste si aplikáciu do telefónu, či tabletu, no nefunguje vám? Čo robiť a čo nie?

Čítať viac
14/09/20

Aliter Technologies partnerom konferencie Forbes 30 POD 30

Úspešní mladí podnikatelia, lekári, vedci, učitelia, umelci i novinári sa ocitli v rebríčku Forbes 30 POD 30.

Čítať viac
27/08/20

Používatelia by mali v online službách obmedziť zverejnenie svojich údajov na minimum, tvrdí odborník.

Na verejnosť unikla databáza s údajmi z 235 miliónov účtov zo sociálnych sietí Instagram, Tiktok, či YouTube. Odborník upozorňuje na bezpečnostné riziká a nevedomosť ľudí pri uverejňovaní citlivých informácií v online prostredí.

Čítať viac